Oddlženie nemocníc je netransparentné a zarábajú na ňom špekulanti

KDH žiada rezort zdravotníctva zverejniť zoznam subjektov, ktoré doteraz oddlžilo a zároveň aj tých, ktoré plánuje oddlžiť z ostávajúcej sumy 258 miliónov eur. Medializovaná kauza špecializovaného nemocničného zariadenia s desiatimi hospitalizáciami ročne je príkladom pokračovania nesystémového oddlžovania a nehospodárneho vynakladania peňazí daňových poplatníkov. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie.

,,Financie, ktoré by sa inak mohli použiť na zdravotnú starostlivosť platíme špekulantom,  priekupníkom pohľadávok alebo firmám bez kontroly oprávnenosti ich nákladov. Za každých 100 eur nezaplatených načas, musíme vrátiť po niekoľkých rokoch 150 eur. Preto KDH požaduje zverejniť stratégiu, ako chce ministerstvo zdravotníctva zamedziť ďalšiemu zadlžovaniu zdravotníckych zariadení,“ vysvetľuje expert KDH pre zdravotníctvo Peter Stachura.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že náklady na zdravotnú starostlivosť neustále rastú. Rozpočet zdravotníctva presiahol 7,6 miliardy eur. ,,Napriek tomu sa predovšetkým štátne zdravotnícke zariadenia nedarí stabilizovať. Dlhy štátnych nemocníc naďalej rastú a dá sa predpokladať, že bude potrebné ďalšie kolo oddlžovania. Nemôžeme si dovoliť nechať narastať ďalšie dlhy a tie po rokoch zaplatiť s vysokými úrokmi. Neúmerne to zaťažuje rozpočet a ohrozuje udržateľnosť financovania zdravotníctva,“ spresňuje Stachura.

KDH ako príklad uvádza spoločnosť BFF, ktorá sa špecializuje na odkupovanie pohľadávok po dobe splatnosti. Len táto firma má voči zdravotníckym zariadeniam pohľadávky v hodnote istiny 147 miliónov eur. Za obsluhu dlhu žiada ďalších 80 miliónov (54 – percentné navýšenie). ,,Okrem firiem skupujúcich pohľadávky zarábajú na oddlžení aj špekulanti a spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na štátne oddlženie bez kontroly oprávnenosti nákladov,“ dodáva Stachura.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*