Odstupňované výpovedné lehoty nie sú namierené proti zdravotníkom, ale na ochranu záujmov pacientov

Predkladateľ návrhu novely Zákonníka práce Peter Stachura rozumie obavám zdravotníckych odborových združení, ktoré nesúhlasia s predloženou novelou, ktorá navrhuje odstupňovať výpovedné lehoty pre vybrané profesie. Zároveň však upozorňuje, že na problematiku je nevyhnutné pozerať sa komplexne nielen z pohľadu zdravotníkov, ale aj z pohľadu pacientov, aby nebola ohrozená plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

,,Chcem zdôrazniť, že návrh novely zákona nie je v žiadnom prípade namierený proti zdravotníkom, nakoniec pre mladých zdravotníkov sa nič nemení a u zdravotníkov, ktorí sú pre zamestnávateľa z pohľadu pozície alebo kompetencií ťažko nahraditeľní sa výpovedná lehota predlžuje o dva alebo maximálne štyri mesiace. Podotýkam, že stále ostáva zachovaná možnosť ukončiť pracovný pomer dohodou. Touto novelou chceme priniesť odstupňovanú výpovednú lehotu zo strany zamestnanca na 2,4 či 6 mesiacov, podľa dĺžky trvania pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa. Takto upravenú výpovednú lehotu majú aj iné krajiny vo svete, napríklad aj v Nemecku,“vysvetľuje poslanec KDH Peter STACHURA.

Návrh kresťanských demokratov čiastočne upravuje problematiku výpovedí zdravotníkov a ich fluktuáciu medzi zamestnávateľmi ,,uvedomujem si, že tento návrh vyvolá polemiku, som však presvedčený, že z pohľadu občana a pacientov ide o správny krok. Chceme vyvolať diskusiu na túto tému a samozrejme sme otvorení pozmeňujúcim návrhom v prípade, že by to prešlo do druhého čítania,“spresňuje Stachura.

Predkladateľ návrhu novely zákona upozorňuje aj na fakt, že doteraz túto problematiku žiadna vláda neriešila. ,,Je to nepopulárny krok, ale ak chceme úprimne začať meniť veci v našom zdravotníctve k lepšiemu, potrebujeme zabezpečiť plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrániť našich pacientov pred možnými ďalšími hromadnými výpoveďami, ktorých sme boli viackrát svedkami, či už naprieč Slovenskom ako v rokoch 2011 a 2022 alebo regionálne, pri odchodoch celých oddelení, napríklad v prípade oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie z Národného ústavu srdcových chorôb v roku 2017, alebo naposledy medializovaný pokus o “vysídlenie” celého gastroenterologického oddelenia z Antolskej do Nemocnice Sv. Michala,“ uzatvára Stachura.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*