Opatrenia vlády pre rodiny sú nekoncepčné, zriaďme Radu vlády pre rodinu a demografiu

Rýchlokvasné a nekoncepčné riešenia na podporu prorodinnej politiky, ktoré chce prijímať vláda, absolútne neriešia dlhodobý pokles demografickej krivky. Preto urýchlene žiadame zriadiť Radu vlády pre rodinnú politiku a demografický rast, ktorá by systémovo riešila podporu rodín. KDH tým reaguje na programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré o vytvorení takéhoto inštitútu iba nezáväzne uvažuje.

,,Nestačí len uvažovať, treba konať a zriadiť aktívny orgán, ktorý do rodinnej politiky prinesie koncepciu. V období, keď nám výrazne rastie demografický problém, nemôžeme byť svedkami útržkovitých nápadov z dielne jednotlivých ministerstiev, Slovensko potrebuje jednotný odborný plán vlády. Tak, aby sa ľudia nebáli mať deti,“ upozorňuje predseda KDH Milan Majerský.Obavy prijímať a vychovávať deti najmä zo socioekonomických dôvodov sú podľa neho zlou vizitkou štátu. 

Krátkozraké opatrenia možno zaujmú a naoko zaplátajú diery, ale rezignujú na potenciál krajiny v budúcnosti. Ten je bez rodín s viacerými deťmi veľmi malý, lebo bez nich štát vlastne nebude mať kto tvoriť a zveľaďovať,“ uviedol líder kresťanských demokratov s tým, že štát stojí práve na zdravých a prosperujúcich rodinách. Najnovšie demografické štatistiky označil za alarmujúce. 

Milan Majerský – Predseda KDH


Podľa Inštitútu finančnej politiky bude Slovensko do roku 2070 druhou najrýchlejšie starnúcou ekonomikou Európskej únie. S takýmto vekovým vývojom populácie nám vzrastú verejné výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, na dlhodobú starostlivosť o ľudí odkázaných na pomoc iných a školstvo z 18,3 percenta HDP v roku 2019 na 29, 1 percenta HDP v roku 2070. ,,Takéto predikcie hovoria o naozaj veľkom probléme a ak včas nezachytíme vlak systémových opatrení, problém bude iba narastať,“ uzatvára Majerský.   

Pomôcť v tom podľa neho môže práve zriadenie Rady vlády a tvorba národnej stratégie v oblasti rodinnej politiky a demografie. Tie síce koalícia zaradila do PVV, ale iba s tým, že ich realizáciu „zváži“.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*