Otcovia vlasti Cyril a Metod nám pripomínajú národnú i kresťanskú identitu

Slovensko tak ako celá Európa je dnes vystavené skúškam, či ustojí zápas o zachovanie národnej i kresťanskej identity. Slováci sú však vnútorne silný národ, ktorý si aj v dnešných zložitých spoločensko-politických časoch dokáže uchovať dedičstvo otcov Cyrila a Metoda. Nielen ako tradičnú, ale najmä ako prirodzenú cestu pre budúcnosť našich detí. Pri príležitosti štátneho a cirkevného sviatku svätých Cyrila a Metoda to uviedol predseda KDH Milan Majerský. 

Do dedičstva sme dostali dar vlastnej kultúry a štátnosti a je našou povinnosťou brániť ich. Nevzdávajme sa kresťanských hodnôt, na ktorých vznikla Európa a v jej srdci na nich roky stojí naše Slovensko. Veďme dialóg v slobode a s úctou voči rôznym pohľadom, ale pamätajme na to, odkiaľ sme vzišli a kam chceme dôjsť,“ apeluje Majerský. 

V Európskej únii sa podľa neho Slovensko nikdy nesmie zriecť výlučných kompetencií v otázkach, kde vieme byť samostatní, vrátane kultúrnych, etických otázok či vzdelávania. „Slováci majú vlastnú tvár, potrebujeme byť viac hrdí na náš národ, ktorý je síce malý, ale dosť veľký na to, aby mal čo povedať celému svetu,“ zdôrazňuje líder kresťanských demokratov. 

Ako ďalej uvádza, na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo sa odvoláva aj Ústava SR, čím definuje cieľ dodržiavať vysoký morálny štandard vedenia štátu a zavádzania zákonov do života spoločnosti. „Národ, ktorý si ctí toto dedičstvo otcov, nikdy nemôže súhlasiť so zneužívaním moci, nespravodlivosťou, korupciou či zabúdaním na zraniteľných, ale naopak musí aj od politikov vyžadovať zodpovednosť, rozvahu, slušnosť a neustály boj za prirodzené hodnoty. A to aj v oblasti ochrany slobody svedomia, náboženstva, zdravia a sociálnych istôt zvlášť tých najzraniteľnejších, ako aj v každej oblasti verejného života,“ podčiarkuje Majerský. 

Dlhé historické zápasy o národné bytie a vlastnú štátnosť nás podľa predsedu KDH zároveň pozývajú aj k väčšej národnej hrdosti. Ako spomenul, často sa stretáva s tým, že Slováci sa pri kontakte s cudzincom tvária, že oni sú len z takého malého Slovenska, ktoré nebudete poznať. „Také Dánsko je na tom počtom obyvateľov podobne, Íri či Chorváti sú dokonca menší, ale od nich nikdy nebudete počuť, že sú z malej krajiny, skôr sa tým pochvália,“ upozorňuje Majerský. Byť hrdým na vlastnú krajinu, na svoj národ je podľa neho ďalším z odkazov dnešného sviatku podobne ako výzva pre politických lídrov, aby tomu všemožne dopomáhali príkladom, politickou kultúrou a poctivými opatreniami pre dobro ľudí.

Veľmi sa teším, že posolstvo svätých vierozvestov Cyrila a Metoda umocní a aktualizuje aj pápež František svojou návštevou Slovenska. Príchod hlavy Katolíckej cirkvi je medzinárodným vyzdvihnutím našej krajiny a obrovskou poctou, ktorá hovorí o osobitnej úlohe Slovákov. Verím, že sa na túto návštevu dobre pripravíme,“ uzavrel predseda kresťanských demokratov Milan Majerský.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*