Pomoc pre cestovný ruch je nedostatočná, kým sa koalícia dohodne, prevádzky skrachujú

Ohlásiť gastru a cestovnému ruchu jesennú pomoc v decembri a zdôvodniť to lockdownom a epidemickým stavom je hlboké nepochopenie situácie. Takéto meškanie pomoci prevádzkam, ktoré boli v čiernych okresoch zavreté od septembra, je nepochopiteľné. Ale prezentovať to ako efektívnu pomoc, keď podniky krachujú, je neakceptovateľné. Člen predsedníctva KDH Milan Kabina to uviedol v reakcii na kompenzačnú schému rezortu dopravy pre gastro a cestovný ruch.   

Prevádzky v odvetví cestovného ruchu a gastra môžu podľa nej žiadať štát o podporu na zmiernenie vplyvov pandémie koronavírusu aj za mesiace september až november tohto roka. Podmienkou čerpania pomoci na kompenzáciu časti fixných nákladov podľa ministerstvo dopravy naďalej ostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predpandemického roku 2019.

,,Rezort hospodárstva s refundáciou nájmu vo výške 50 % ešte ani nezačal. Ďalšie ministerstvo, ktoré čaká a nereaguje na tlak celého gastro sektoru, je rezort práce, ktoré opatrenie 3B neobnovilo. Ide o pomoc pre podniky, ktoré nemusia zatvoriť svoje prevádzky počas lockdownu, ale majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20%,“ vysvetľuje Milan Kabina. Podľa neho je nutné pridať k pomoci 3B aj Prvú pomoc ++, v ktorej by mali zamestnávatelia preplatených 100% celkovej ceny práce. V oboch typoch pomoci ide o nevyhnutné opatrenia pre ekonomické prežitie podnikov.

Člen predsedníctva KDH zdôrazňuje, že pre podniky je životne nevyhnutné, aby vláda konala promptne. ,,Kým sa koalícia dohodne, podnikatelia v cestnom ruchu skrachujú. Ak to bolo v prvej a druhej vlne pandémie na Slovensku o ochrane zamestnancov, tak v tretej vlne to už dávno neplatí. Sektor cestovného ruchu prišiel kvôli pandémii už o 40-tisíc pracovníkov. Bola to teda dostatočná pomoc od vlády?“ pýta sa Kabina.   

Ako upozorňuje, podnikatelia v celom cestovnom ruchu a gastre nevidia reálnu pomoc zo strany štátu, a tak podľa odhadov až 70 % podnikateľov, ktorí prežili druhú vlnu, uvažuje o trvalom zatvorení svojich podnikov. ,,Keď zatvoria kvôli pandémii prevádzky v Rakúsku, bezodkladne oznámia dotknutým subjektom, akú pomoc dostanú od štátu. V prvej či druhej vlne sa dalo pochopiť, že vláda nebola pripravená. Ale v tretej vlne by sme mali byť naozaj schopní robiť tak aj na Slovensku. Vláda musí začať reagovať okamžite, efektívne a nie retrospektívne,“ apeluje člen vedenia kresťanských demokratov. 

Pri ohlasovaní opatrení podľa Kabinu chýba aj akákoľvek dlhodobejšia vízia. ,,Ak by sme mali aspoň krátkodobý strategický plán, mohli sme podporiť cestovný ruch a gastro tak, že ľudia by si vedeli objednať pobyt či lyžovačku vopred. Stačili by informácie o tom, aké opatrenia budú platiť o týždeň – dva. Takto smerujú skôr do zahraničia, kde sú opatrenia dopredu známe. Spôsob manažovania pandemických nariadení a snaha pochopiť zasiahnuté prevádzky a sektory sú mimoriadne dôležité. Každým dňom sa rozhoduje o tom, ktorý ďalší podnik neprežije najbližšiu zimu. Chcieť postaviť ho potom na nohy by bolo mimoriadne drahé a takmer nemožné,“ uzatvára Kabina. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*