Potrebujeme iné riešenie než nový partnerský inštitút, kľúčová je prevencia

Slovensko by sa malo zamerať na efektívne znižovanie radikalizácie mládeže a riešiť praktické problémy aj LGBTI ľudí, ale zavádzať k tomu nové rodinnoprávne inštitúty nie je potrebné. Prijatie návrhu by bolo dokonca v rozpore s ústavou, keďže mení koncepciu rodiny a zväzkov ľudí, ktoré u nás ústava upravuje ako manželstvo. Kresťanskodemokratické hnutie tým reaguje na návrh zákona SaS o partnerskom spolužití.

Namiesto nových rodinnoprávnych inštitútov treba hľadať spôsoby, ktoré by riešili praktické problémy aj LGBTI ľudí v jednotlivých oblastiach, ako sú dedičské právo, zdravotníctvo, občianske záležitosti, matrika, bytové otázky či majetkové záležitosti,“ uviedol člen predsedníctva KDH a odborník na právo Marek ŠMID.

Ako upozorňuje, inštitútom partnerského spolužitia by sa v právnom poriadku založil dvojaký právny status zväzkov, pričom jeden z nich, hoci je v skutočnosti celkom nezáväzný, má rovnaké alebo podobné účinky ako manželstvo v majetku, dedičstve, sociálnych veciach, práci a podobne.

Určite treba právne účinky návrhu preskúmať veľmi pozorne, pretože sa tým mení celá koncepcia rodiny a zväzkov ľudí a podľa všetkého by si prijatie takého zákona vyžadovalo aj zmenu Ústavy SR, resp. jeho prijatie by bolo možné spochybniť na Ústavnom súde. Manželstvo podľa ústavy SR požíva osobitnú zvýšenú ochranu, pričom prijatie takéhoto zákona by mohlo byť v rozpore s ústavou, keďže práva manželov by mali aj partneri,“ vysvetľuje Šmid.

KDH zdôrazňuje, že umenšovanie významu manželstva a zjednodušovanie akýchkoľvek zväzkov na notárske záležitosti, či už pri uzatváraní partnerstiev alebo ich veľmi rýchlom a jednoduchom rušení pred notárom, nie je parciálna vec, ale zásadná zmena myslenia na Slovensku. Zavedenie iného rodinnoprávneho inštitútu by bolo prvým krokom k redefinícii manželstva na akékoľvek páry, vrátane adopcií, čo nezodpovedá zmyslu manželstva.

Namiesto toho sa podľa KDH treba zamerať na praktickú pomoc ľuďom aj z LGBTI komunity i ďalších menšín či skupín obyvateľstva a na efektívne zastavenie radikalizácie mládeže či nenávistných prejavov. Kresťanskí demokrati zároveň vyzývajú, aby politici nezneužívali tragédiu úkladnej vraždy dvoch mladých ľudí na ešte väčšie zostrovanie sporov v spoločnosti. Namiesto konania pod tlakom emócií a momentálnej situácie je podľa hnutia treba viesť zodpovednú diskusiu.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*