Práca pastoračných pracovníkov s Rómami musí byť na úrovni sociálnych pracovníkov, ich výsledky sú neodškriepiteľné

KDH požaduje, aby práca pastoračných pracovníkov v rómskych komunitách bola ohodnotená a postavená na úroveň práce komunitných a sociálnych pracovníkov. A to nielen z financií získaných z Európskych projektov, ale ako trvalá súčasť štátneho rozpočtu. Rómska menšina na Slovensku potrebuje viac pozornosti a adresných riešení. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie.

,,Pozornosť situácii s Rómami venuje vláda či samosprávy už celé desaťročia. Ukázalo sa, že napriek veľkým projektom a financiám, sa situácia v mnohých aspektoch nezmenila. Naopak, dlhodobá mravčia a vytrvalá práca cirkví, sa javí ako jedna z najefektívnejších,“ vysvetľuje expertka KDH na sociálnu oblasť a rodinnú politiku Martina Holečková. Navyše táto skutočnosť je preukázaná aj na základe štúdie Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied SIRONA 2010.

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl, ktorý si pripomíname v súvislosti s konaním Medzinárodného kongresu Rómov konajúcom sa v Londýne v roku 1971. Rómovia žijú ako etnicko-kultúrna menšina na všetkých kontinentoch, ale v prevažnej väčšine v Európe, najmä v juhovýchodnej Európe a niektorých krajinách strednej Európy, ako aj v Španielsku a Francúzsku.

,,Rómovia žijú v Európe už storočia a predstavujú výraznú menšinu, no napriek tomu je pre mnohých ich história, život a kultúra veľké tabu. Veľký počet Rómov je marginalizovaný z dôvodu svojej etnickej príslušnosti a aj sociálnej situácie, pričom na Slovensku ich žije odhadom takmer pol milióna. Medzinárodný deň Rómov nie je len pre Rómov. Vyjadrujeme úctu práci všetkých, ktorí sa angažujú na poli pozdvihnutia Rómskeho národa a vyjadrujeme úctu k tomuto národu, ktorý žije spolu s nami tu, v strednej Európe,“ uzatváraMartina Holečková.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*