Presun hlavnej stanice z Bratislavy do Stupavy je nereálny a v neprospech cestujúcich. Najefektívnejšia je modernizácia tej existujúcej

Presuny hlavnej železničnej stanice z Bratislavy mimo jej súčasné miesto považuje KDH za nerealistický a megalomanský projekt. Namiesto riešenia kapacitných problémov a modernizácie existujúcej stanice v Bratislave navrhuje minister dopravy projekt novej hlavnej stanice v Stupave, čo je technicky nerealistické a finančne neúnosné. Reaguje KDH na avizované zámery ministerstva dopravy s hlavnou železničnou stanicou v Bratislave. 

,,Navyše tento zámer by bol v rozpore s princípmi ,,Memoranda o spolupráci” medzi štátom, ŽSR a mestom Bratislava. Takisto by išlo o technickú absurditu, kde vzdialenosť 15 km medzi novou hlavnou stanicou a centrom mesta by z Bratislavy robilo európsky unikát a znamenalo nepraktický presun pre cestujúcich,” varuje predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.

Podľa jeho slov náklady na projekt v Stupave ministerstvo nedokáže ani odhadnúť, čím by sa stal precedensom pre plytvanie verejných  zdrojov. ,,Nehovoriac o tom,

že financovanie novej hlavnej stanice z eurofondov je nereálne, keďže výstavba staničných budov nie je v tomto programovom období EÚ povolená.”

Namiesto budovania novej stanice KDH navrhuje efektívnejšie riešenia v rámci existujúcej stanice, ako napríklad predĺženie nástupíšť, zefektívnenie radenia vlakov a odstránenie oblúku.,,Tieto riešenia sú reálnejšie, financovateľné a priniesli by rýchlejšie zlepšenie dopravnej situácie. Sme presvedčení, že by išlo o prospešnejšie riešenie pre mesto a celý región ako nereálny a nerealizovateľný projekt v Stupave. Žiadame ministra Ráža o zodpovedné a transparentné riešenie dopravnej situácie v bratislavskom dopravnom uzle s ohľadom na reálne potreby a možnosti štátu,” dopĺňa Janckulík

KDH sa preto bude naďalej zasadzovať o zodpovedné a transparentné riešenie dopravnej situácie v Bratislave s ohľadom na potreby cestujúcich a reálne možnosti financovania.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*