Reforma národných parkov je nepripravená, treba ju stiahnuť

Slovensko potrebuje skutočnú reformu národných parkov, ktorá prežije aj ďalšie voľby a vlády, nie neucelený a netypický návrh od ministrov Jána Budaja a Samuela Vlčana. Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny treba dopracovať a podať vo vláde až po tom, čo bude schválená koncepcia reformy národných parkov. Upozorňuje na to podpredseda KDH Marián Čaučík.

Kresťanskí demokrati pripomínajú, že podpísané memorandum ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva nie je záväzným dokumentom.

,,Podporujeme reformu Národných parkov a ich jednotnú správu, ale poslanecký návrh o prevode správy štátnych pozemkov a jeho rozširovanie cez pozmeňovacie návrhy nie je cesta pre dobrý legislatívny rámec reformy. Reforma musí byť komplexná a v prvom rade je potrebné vykonať zonáciu a prípadne prehodnotiť územie národných parkov,“ vysvetľuje Marián Čaučík.

Pri zonácii národných parkov musí byť podľa neho politická dohoda naprieč celým politickým spektrom. Reforma nemôže zabúdať ani na štátnych i neštátnych vlastníkov, nutný je odborný a občiansky konsenzus.

,,V celom procese reformy je veľmi dôležitá vzájomná dohoda s neštátnymi vlastníkmi pozemkov v národných parkoch. Táto dohoda môže mať rôzne formy: od odčlenenia hospodárskych lesov z územia národného parku, cez dohodu o spôsobe starostlivosti o les až po priamy prenájom správcovi národného parku, alebo zámenu resp. predaj pozemkov.

Považujeme za samozrejmé, že musí ísť o slobodnú, vzájomne výhodnú dohodu bez neprimeraného nátlaku štátu na súkromných vlastníkov. Súčasne musí byť preukázané aj spravodlivé, jednoduché a trvalo udržateľné financovanie týchto zmlúv. Až potom je možné zmysluplne nastaviť správu národných parkov,“ upozorňuje na chýbajúce prvky reformy Ladislav Rosival z odbornej skupiny KDH pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie.

„Pre komplexnosť  a rozdielnu situáciu s vlastníctvom by sa reforma mala začať pilotne na území jedného parku s participáciou obcí a združení zastupujúcich ľudí žijúcich v danom regióne. Najlepšie podmienky pre pilotný projekt reformy sú v súčasnosti v národnom parku Slovenský raj, začnime tam,” uzatvára Čaučík.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*