Reforma národných parkov je nepripravená, treba ju stiahnuť

Slovensko potrebuje skutočnú reformu národných parkov, ktorá prežije aj ďalšie voľby a vlády, nie neucelený a netypický návrh od ministrov Jána Budaja a Samuela Vlčana. Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny treba dopracovať a podať vo vláde až po tom, čo bude schválená koncepcia reformy národných parkov. Upozorňuje na to podpredseda KDH Marián Čaučík.

Kresťanskí demokrati pripomínajú, že podpísané memorandum ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva nie je záväzným dokumentom.

,,Podporujeme reformu Národných parkov a ich jednotnú správu, ale poslanecký návrh o prevode správy štátnych pozemkov a jeho rozširovanie cez pozmeňovacie návrhy nie je cesta pre dobrý legislatívny rámec reformy. Reforma musí byť komplexná a v prvom rade je potrebné vykonať zonáciu a prípadne prehodnotiť územie národných parkov,“ vysvetľuje Marián Čaučík.

Pri zonácii národných parkov musí byť podľa neho politická dohoda naprieč celým politickým spektrom. Reforma nemôže zabúdať ani na štátnych i neštátnych vlastníkov, nutný je odborný a občiansky konsenzus.

,,V celom procese reformy je veľmi dôležitá vzájomná dohoda s neštátnymi vlastníkmi pozemkov v národných parkoch. Táto dohoda môže mať rôzne formy: od odčlenenia hospodárskych lesov z územia národného parku, cez dohodu o spôsobe starostlivosti o les až po priamy prenájom správcovi národného parku, alebo zámenu resp. predaj pozemkov.

Považujeme za samozrejmé, že musí ísť o slobodnú, vzájomne výhodnú dohodu bez neprimeraného nátlaku štátu na súkromných vlastníkov. Súčasne musí byť preukázané aj spravodlivé, jednoduché a trvalo udržateľné financovanie týchto zmlúv. Až potom je možné zmysluplne nastaviť správu národných parkov,“ upozorňuje na chýbajúce prvky reformy Ladislav Rosival z odbornej skupiny KDH pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie.

„Pre komplexnosť  a rozdielnu situáciu s vlastníctvom by sa reforma mala začať pilotne na území jedného parku s participáciou obcí a združení zastupujúcich ľudí žijúcich v danom regióne. Najlepšie podmienky pre pilotný projekt reformy sú v súčasnosti v národnom parku Slovenský raj, začnime tam,” uzatvára Čaučík.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.