Samosprávam bude chýbať až 1,5 miliardy eur, treba prehľadné dáta a plán pomoci

Samosprávy si zaslúžia prehľadné dáta. Navrhujeme jasnú, transparentnú a verejnej kontrole podliehajúcu komunikáciu od vlády k vyhliadkam výšky ich príjmov od centrálneho štátu. Rovnako je potrebné venovať okamžitú pozornosť hľadaniu náhradných zdrojov ich financovania pri výpadkoch transferov dane z príjmu fyzických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Navrhujeme napriek letnému obdobiu diskusiu zainteresovaných reprezentantov samospráv, Ministerstva financií SR, analytických jednotiek štátu a prípadne aj nezávislých analytikov pri hľadaní riešení pred tvorbou samosprávnych rozpočtov na roky 2024 – 2025 – 2026.

Graf vývoja príjmov z dane z príjmov fyzických osôb a SZČO

Graf vývoja celkových príjmov obcí a krajov z transferov od štátu

Klesajúci výhľad príjmov samospráv. Výhľad výšky transferov z vybranej dane z príjmu fyzických osôb a SZČO sa v Prognózach Ministerstva financií SR a v odhadoch Rady pre rozpočtovú zodpovednosť postupne od schválenia rozpočtu v decembri 2022 zhoršuje a jeho výška sa znižuje.

Posledná prognóza daňových a odvodových príjmov z Výboru pre daňové prognózy (jún 2023) je zapracovaná v grafoch vývoja príjmov samospráv na roky 2023 – 2025. V porovnaní s príjmami obcí a krajov v schválenom rozpočte na rok 2023 je pokles nasledovný:

2023: 212 miliónov eur                                    

2024: 485 miliónov eur                        

2025: 341 miliónov eur

Medzera v príjmoch samospráv. Táto je sanovaná v roku 2023 sľúbenou pomocou s energiami vo výške 200 miliónov eur a mimoriadnym transferom časti príjmu štátu z dane z príjmov právnických osôb vo výške 326 miliónov eur a v roku 2024 plánovaným mimoriadnym transferom z rovnakého titulu vo výške 338 miliónov eur. Ide podľa nás o opakované nesystémové riešenie a je potrebné adresovať situáciu aj v roku 2025. Nesystémové riešenie potrebujeme nahradiť schválením vhodného mixu príjmov samospráv z podielov na rôznych daniach.

Za urgentné považujeme riešiť situácie a výhľad na rok 2024, kedy má prísť k poklesu príjmov samospráv v nominálnej výške takmer 300 miliónov eur oproti odhadovanej skutočnosti roku 2023.

Samosprávy nemajú rezervy na krytie deficitov. Zo zákona nedeficitné hospodárenie samospráv je dočasne nahradené možnosťou vytvárať deficity, ktoré samosprávy kryjú použitím rezervných fondov a pôžičkami od bánk. Nejde o systémové riešenie a samosprávy sa po dlhých rokoch opäť významne zadlžujú.

Deficit v roku 2022 bol na úrovni viac ako 420 miliónov eur a deficit v roku 2023 je Ministerstvom financií čerstvo odhadovaný na 384 miliónov eur. Na roky 2024 a 2025 odhadujeme vďaka výpadkom príjmov deficity samospráv v podobnej výške 350 až 450 miliónov eur. Kumulatívne ide za roky 2022 – 2025 o deficity vo výške viac ako 1,5 miliardy eur.

Predpokladáme, že napriek zverejneniu poslednej daňovej prognózy na web stránke Ministerstva financií si samosprávy nie sú plne vedomé výšky potencionálnych deficitov a problémov v rokoch 2023 – 2025.

Jozef Hajko – ekonomický expert KDH, Ivan Bošňák – kandidát KDH na poslanca NR SR

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*