Seniorov čaká ťažká jeseň a zima, vláda musí zmeniť valorizačný vzorec

Seniorom hrozí na jeseň vážny problém, lebo súčasný inflačný vzorec im dôchodky zvýši až o polroka, keď bude neskoro. Hradiť vysoké účty a kupovať drahé potraviny musia teraz. Vláda preto musí urýchlene zmeniť dnešný valorizačný vzorec tak, aby pružne reagoval na strmé výkyvy v cenách. To umožní upraviť dôchodky aj počas roka a zabrániť tak existenčnému ohrozeniu. Upozorňuje na to ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef Hajko s tým, že kľúčová je systémová, nie nárazová pomoc.

Prvá takáto úprava valorizačného vzorca by sa mohla podľa KDH uskutočniť ešte na jeseň tohto roka a nečakalo by sa na zvyšovanie dôchodkov až do Silvestra.

Dnes sa penzie zvyšujú podľa vzorca, ktorý zohľadňuje dôchodcovskú infláciu. Problémom podľa kresťanských demokratov je, že dávky na infláciu reagujú s polročným oneskorením. Rekordný nárast cien, ktorý sme zaznamenali za prvých šesť mesiacov tohto roka, sa prejaví na úprave dôchodkov až od januára 2023. Podľa predbežných prepočtov by mali poskočiť o vyše 11 percent.

To však bude neskoro, lebo dôchodcovia potrebujú peniaze teraz, keď platia nebývalo vysoké účty a kupujú drahé potraviny. Navyše stále nie je zrejmé, ako stúpnu náklady od začiatku budúceho roka, lebo regulované ceny energií stále nepoznáme, a je možné, že elektrina, zemný plyn či vykurovanie budú drahšie o desiatky percent,“ približuje Hajko.

Ekonomický expert zdôrazňuje, že situácia je vážna, keďže medziročná inflácia dosiahla v júli takmer 14 percent. „Najviac išli hore ceny potravín – takmer o 20 percent, a náklady na bývanie a energie – o 16 percent. Toto sú pre dôchodcov tie najhoršie správy, pretože práve oni vynakladajú na tieto položky najviac – podľa predinflačných meraní až 57 percent všetkých svojich výdavkov,“ uviedol Hajko s tým, že pri zdražovaní potravín a bývania sú naši dôchodcovia najzraniteľnejší v EÚ.

KDH preto navrhuje, aby vláda urýchlene prehodnotila súčasný valorizačný vzorec tak, aby pružne reagoval na strmé výkyvy v cenách. Na základe tohto vzorca by mali dôchodcovia zo zákona nárok na úpravu dôchodkov aj v priebehu kalendárneho roka, aby ich cválajúce ceny nehnali do existenčného ohrozenia. V prípade veľkých cenových skokov by mali byť podľa KDH zvýhodnení dôchodcovia s nižšími penziami.

Podľa hnutia je dôležité prijať systémové opatrenia, aby nárok na zvyšovanie dôchodkov prichádzal automaticky a aby dôchodcovia neboli vystavení ľubovôli vlády a nemuseli k nej v zlých časoch naťahovať ruku alebo vypisovať petície.

Kým napríklad v susednom Česku valorizujú v tomto roku dôchodky tri razy, u nás sa vláda zmohla iba na predčasné vyplatenie 13. dôchodku. „Nečinnosť vlády v tejto oblasti je o to zarážajúcejšia, že zvýšená inflácia je na Slovensku od konca minulého roka. Už vtedy bolo zrejmé, že na ňu doplatia hlavne rodiny a dôchodcovia,“ hodnotí Hajko.

Zdroje na kompenzovanie vysokých cien dôchodcom má vláda podľa KDH vo zvýšenom výbere daní. Je zároveň zrejmé, že zo štátneho rozpočtu minie na krytie účtu dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni viac, ako je projektovaných 400 miliónov eur. Preto KDH súčasne vyzýva vládu, aby využívala pri pomoci ľuďom zasiahnutým vysokými cenami adresné opatrenia, lebo tie sa zameriavajú iba na skutočne odkázaných, a nie plošne na celé skupiny obyvateľov.

Pomoc zo sociálneho systému odkázaným má byť adresná a efektívna. Takto sa krotia výdavky štátu a nevznikajú vynútené dávky do budúcna, keď vysoká inflácie odznie. Znižuje sa tiež riziko roztáčania inflačnej špirály,“ upozorňuje Hajko. Zdôrazňuje tiež, že ak niekto nedokáže platiť výdavky na bývanie a nakupovať potraviny v obchodoch, nech zasiahne sociálna sieť pomoci. Popri nevyhnutnej úprave dôchodkov by práve takýmto spôsobom mala vláda pomôcť najviac postihovaným dôchodcom.

Výborným nástrojom na kompenzovanie vysokých cien energií pre dôchodcov by bolo uplatnenie zákona o energetickej chudobe, po ktorom KDH volá dlhodobo, doteraz však nič podobné nemáme. Ak by sme mali zákon, mohli sme byť pripravení. Podobné je to v dôchodkovom systéme. Chytáme zajaca za chvost a aj to akoby iba naoko,“ uzatvára Jozef Hajko.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*