Školská reforma je nafúknutá bublina, vzdelávanie strategicky nezlepší

Návrh školskej reformy prináša kvetnaté frázy, ale minimum konkrétnych riešení na zlepšenie kvality vzdelávania. Rezort by mal riešiť veci krok za krokom a motivovať učiteľov, ktorí sú základom pre akékoľvek zmeny v tejto oblasti. Miesto toho sa ohlasuje ďalšia veľká reforma, ktorá zrejme zapadne prachom so zánikom funkčného obdobia ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Uvádza to KDH v hodnotení návrhu školskej reformy. 

Ministerský materiál hovorí o chaose pri tvorbe vzdelávacích programov. Tie sú podľa neho neharmonizované, bez ucelenej línie, a to v réžii predmetových komisií, ktoré nespolupracujú. „Ak je teda neporiadok pri tvorbe obsahu vzdelávania v našich školách, najprv si treba upratať na ministerstve a nie strašiť učiteľov ďalšou reformou,“ upozorňuje odborník na školstvo a člen Predsedníctva KDH Martin Šmilňák

Namiesto reformy považuje za nevyhnutné vypracovať čo najkvalitnejšie štátne vzdelávacie programy, ktoré budú logicky usporiadané. ,,Nevymýšľajme teplú vodu, inšpirujme sa úspešnými. Pre skvalitnenie výučby pomôže adaptovať vzdelávacie programy z krajín, kde kultúra nie je vzdialená našej a majú omnoho lepšie vzdelávacie výsledky,“ navrhuje Šmilňák. Príkladom podľa neho môže byť Poľsko, Estónsko či Veľká Británia.

Do tvorby vzdelávacích programov sa podľa návrhu reformy okrem štátnych inštitúcií a samotných škôl majú zapojiť aj tzv. nové regionálne štruktúry. Podľa Šmilňáka je vytváranie nových štruktúr na úrovni regiónov zbytočné. „Úplne postačia kvalitné, moderné štátne vzdelávacie programy, ktorých obsah bude primerane zredukovaný. Školy nech dostanú väčšiu voľnosť pri ich aplikovaní a prispôsobovaní konkrétnym podmienkam danej školy,“ hovorí člen Predsedníctva KDH. 

Šmilňák upozorňuje, že nemôžeme zabúdať na učiteľov. Práve tí sú podľa neho nositeľmi zmien v školstve, ktorí môžu docieliť potrebné zmeny. ,,Tí slovenskí sú však vyčerpaní, frustrovaní, nedocenení a zle finančne ohodnotení. Ak má minister odvahu vysloviť slovo reforma, je potrebné zabezpečiť pre slovenské školstvo rovnaké percento prostriedkov z HDP, ako doň dávajú krajiny s úspešne sa rozvíjajúcim školstvom,“ uzatvára Martin Šmilňák. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*