Stanovisko KDH k financovaniu kampane v Bratislave

Na základe informácií od ústredného tajomníka KDH Mareka Michalčíka pre predsedníctvo strany informuje predseda KDH Milan Majerský v súvislosti so spolufinancovaním kampane Rudolfa Kusého v Bratislave o nasledovných skutočnostiach:

NEDOŠLO K ŽIADNEMU ZÁKONNÉMU POCHYBENIU

KDH zdôrazňuje, že v otázke spolufinancovania kampane kandidáta Rudolfa Kusého na primátora Bratislavy nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona a financovanie prebehlo v plnom súlade so zákonom.

KDH konštatuje, že sa mal použiť vhodnejší administratívny postup, a to v procesnej stránke prijímania darov. Hnutie postupovalo podľa zákona, ale spätne vyhodnocujeme, že odo dňa vyhlásenia volieb mal byť každý dar prijatý priamo na transparentnom účte KDH k regionálnym a komunálnym voľbám, aby mohli voliči okamžite vidieť, kto prispel na kampaň KDH.

KDH NIČ NEZATAJOVALO

KDH nikoho netajilo. Prečo by sme zatajovali pána Hrubého, ktorý má preukázateľne legálne príjmy? Azda médiá nechcú spochybniť, že Rudolf Hrubý vie vydokladovať všetky svoje príjmy.

Po zistení informácie, že pán Hrubý z firmy ESET prispel na kampaň pána Kusého, vyjadruje predsedníctvo KDH prekvapenie, ako je možné, že tá istá veľká spoločnosť sponzoruje dvoch najvážnejších protikandidátov na primátora hlavného mesta.

Pán Hrubý prispel na kampaň Rudolfa Kusého vo výške 25-tisíc eur. Zvyšných 80-tisíc eur (spolu išlo o príspevok 105-tisíc eur) pochádza z účtu KDH. Pre jednotlivých kandidátov KDH naprieč Slovenskom boli rozdelené peniaze z darov, pôžičky a zo štátneho rozpočtu.

NAD RÁMEC ZÁKONA ZVEREJŇUJEME ZOZNAM DARCOV

KDH prijalo tento rok dary v celkovej výške 219 653 eur, ktoré sa použili aj na volebné kampane našich kandidátov a volebnú kampaň KDH. Okrem toho si KDH na voľby zobralo pôžičku vo výške 100-tisíc eur. Dary a pôžička, teda financie mimo príspevku

zo štátneho rozpočtu, predstavovali spolu 319 653 eur.

Aby KDH rozptýlilo akékoľvek pochybnosti o údajnom zatajovaní darcov, rozhodlo sa – napriek tomu, že nijako neporušilo zákon – nad rámec zákona zverejniť ich kompletný zoznam, a to ešte pred termínom, ktorý vyplýva zo zákona. Spolu ide v tomto roku o 124 darcov.

PRIJMEME ODSTÚPENIE VEDENIA BRATISLAVSKÉHO KDH

Vyslovenie podpory Rudolfovi Kusému ako kandidátovi na primátora Bratislavy bolo rozhodnutím mestských štruktúr KDH, ktoré majú túto právomoc v zmysle stanov hnutia.

Predsedníctvo KDH na základe výsledkov volieb očakáva vyvodenie politickej zodpovednosti vedenia bratislavského KDH.  

ÚKONMI PRI FINANCOVANÍ KAMPANE SOM POVERIL ÚSTREDNÉHO TAJOMNÍKA

Osobne ma ako predsedu KDH mrzí nepresnosť mojich mediálnych vyjadrení k téme. Dôvodom bola moja vyčerpanosť bezprostredne po ukončení župnej kampane, v ktorej som si, žiaľ, nesprávne pospájal informácie.

Právomocou na právne úkony vo veci financovania kampane KDH, vrátane práva podpisovať, som totiž vzhľadom na moju volebnú vyťaženosť ako kandidáta na predsedu kraja poveril ústredného tajomníka hnutia Mareka Michalčíka.

V tejto súvislosti bude ústredný tajomník KDH komunikovať akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa týkajú témy financovania kampane KDH k regionálnym a komunálnym voľbám (v prípade potreby pochopenia vyššie uvedených faktov).

Zároveň však týmto stanoviskom, ktorým sme zdanlivé nejasnosti zodpovedali nad rámec zákona, považujeme tému za uzavretú.

Očakávame tiež, že médiá sa budú tak, ako financovaním kampane mimoparlamentného KDH, detailne zaoberať aj financovaním kampaní ďalších mimoparlamentných i parlamentných strán.

Milan Majerský,

predseda KDH

Médiám bol spolu so stanoviskom dodaný aj zoznam darcov, ktorý nájdete tu.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*