Stanovisko KDH k rozhodnutiu Ústavného súdu SR vo veci trestných kódexov

KDH plne rešpektuje dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR k trestným kódexom. Avšak, hnutie upozorňuje, že konštatovať súlad s Ústavou SR v ostatných častiach ešte neznamená, že nižšie tresty, skrátené premlčacie lehoty, či zrušená špeciálna prokuratúra budú prínosom pre spravodlivejšie usporiadanie našej spoločnosti, zvýšia bezpečnosť občanov a ochránia ich majetok. Ak platí staroveká zásada, že zákon vychováva, tak tento určite neprispeje k zušľachteniu spoločnosti. 

Viliam Karas, podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti: ,,Ústavný súd obvykle veľmi zdržanlivo zasahuje do zákonodarnej moci poslancov, aj to len v extrémnych prípadoch. Nález ÚS potvrdil, že novela obsahovala aj extrémne ustanovenia. Je ale nevyhnutné rozlišovať súlad s Ústavou SR a tým, či novela trestného zákona prinesie spravodlivosť do spoločnosti.“

KDH bude navrhovať, aby boli podmienky pre zrýchlený legislatívny proces ukotvené v Ústave SR tak, aby Ústavný súd mal jasnú kompetenciu zaoberať sa ich splnením.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*