Stanovisko KDH k štátnemu rozpočtu

Ekonomický expert KDH Jozef Hajko:

Návrh na ozdravenie verejných financií z dielne vlády Ľudovíta Ódora so stovkou rozličných opatrení v celkovom objeme takmer 10 miliárd eur považuje KDH síce za pomôcku pre novú vládu, ale nie za dokument, ktorý má pripraviť Slovensko na nasledujúce náročné obdobie.

Vláda Ľudovíta Ódora si neplní svoju povinnosť, ktorou je zostavenie rozpočtu verejnej správy na rok 2024, a stavia Slovensko do rizika, že budúci rok začne hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Toto nie je zodpovedný prístup, ale zbavovanie sa zodpovednosti zo strany úradníckej vlády a hazardovanie s osudom republiky.  

Oceňujeme, že vládni analytici vypracovali mozaiku úsporných opatrení, ale nevieme nič o tom, ako by sa podľa úradujúceho kabinetu malo postupovať v riadení štátu v roku 2024. Kto má stihnúť prijatie nevyhnutného scenára v nasledujúcich desiatich týždňoch, zvlášť keď sa zostavovanie novej vlády môže naťahovať? Z čoho má vychádzať nová vláda, ak jej jej predchodkyňa prenechá iba takýto čiastkový dokument?

V materiáli sa nehovorí nič o naštartovaní ekonomiky, nové dane ju skôr budú brzdiť. V návrhu na tlmenie výdavkov neprichádza odpoveď na to, ako poskytovať adresne energetickú pomoc, ktorá tvorí v tomto roku významnú časť výdavkov štátneho rozpočtu. Nedozvedeli sme sa nič o tom, ako sa má riešiť hroziace deficitné hospodárenie samospráv. 

KDH vyzývala vládu Ľudovíta Ódora na urýchlené predstavenie štátneho rozpočtu na rok 2024, lebo je to jej povinnosť. Budúca vláda tento dokument síce nemusí prijať, bude však pre ňu určitým záväzkom a úvodným východiskom, keď sa ho rozhodne zmeniť. Dôležitosť dokumentu vzrastie, ak ostane vláda Ľudovíta Ódora v úrade aj nasledujúcich niekoľko mesiacov, aby sa ona sama mala o čo oprieť.           KDH pokladá stav verejných financií Slovenskej republiky za vážny. Hnutie už pred voľbami navrhlo niekoľko opatrení, ako postupovať. Je proti zvyšovaniu daní s výnimkou uplatnenia bankového odvodu solidarity. Pri šetrení apeluje na poskytovanie adresnej sociálnej pomoci pri energiách či bývaní. Presadzuje lepší výber daní. Je za podnietenie ekonomickej aktivity, a z toho rastúce príjmy z daní a odvodov, za lepšie využívanie eurofondov a presun kompetencií na efektívnejšie hospodáriace samosprávy.  

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*