Starostovia KDH hromadne vyzývajú vládu: Neobchádzajte nás

Starostovia a primátori už nechcú stáť bokom pri kľúčových rozhodnutiach vlády v otázkach obcí a miest, ktoré zastupujú. Po celoslovenskom stretnutí lídrov samospráv za KDH v Poprade dnes vláde adresovali verejnú výzvu: „Chceme byť rovnocenným partnerom!“

Žiadame, aby vláda SR pri všetkých zásadných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú našej obce, mesta, regiónu, nás prizývala ako rovnocenného partnera do včasnej diskusie a umožnila nám relevantne vstúpiť do procesov a zastupovať pohľad občanov, ktorí tento región roky spoluvytvárajú a formujú,“ píše sa vo výzve vláde, ktorú dnes v Poprade osobne podpísalo viac než 70 starostov a primátorov za KDH. Ďalší sa k nim pripájajú na diaľku.

KDH má v regiónoch mimoriadne silné zastúpenie – až 220 starostov a primátorov a 2994 regionálnych, mestských a miestnych poslancov. „Je prirodzené, že starostlivosť o ľudí v obciach a mestách je jednou z priorít KDH. Žiaľ, regióny často nie sú prioritou pre jednotlivé ministerstvá. Vedeniam na komunálnej úrovni a občanom neraz zhora bez adekvátnej diskusie oznamujú nové nariadenia. Takto to však ďalej nejde,“ vysvetľuje predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

Líder kresťanských demokratov zdôrazňuje, že vláda by si mala viac vážiť prácu starostov a primátorov, ktorí sú často prvým a kľúčovým kontaktom ľudí so štátom. „Zvlášť, ak sa riešia strategické témy, ktoré sa starostov bytostne dotýkajú a akými sú napríklad súdna mapa, stratifikácia nemocníc alebo zvládanie pandémie,“ približuje Majerský. Pre dôveru medzi občanom a štátom podľa neho vláda musí počúvať názory ľudí v regiónoch, kde žijú a ktoré chcú rozvíjať. „Preto plne podporujem dnešnú výzvu našich starostov a primátorov, ktorú adresujú vláde SR,“ doplnil.

Predseda KDH Milan Majerský so starostami a primátormi po celoslovenskom stretnutí

Fakt, že vláda aktívne počúva názor občanov, chýba aj starostovi Oravskej Polhory Michalovi STRNÁLOVI (KDH). Ako zástupca takmer 4-tisícovej obce si denne všíma, ako sa Polhorčanov citlivo dotýka napríklad avizované zrušenie Okresného súdu v Námestove alebo presunutie trstenskej nemocnice do najnižšej piatej kategórie. Polhorský starosta dokonca včera (13. 10.) spolu s ďalšími účastníkmi verejne protestoval proti zrušeniu námestovského súdu priamo pred jeho budovou.

Zo strany svojich spoluobčanov cíti povzbudenie a podporu. „Diskusie so štátom viaznu. O závažných rozhodnutiach, akými sú napríklad súdna mapa či stratifikácia nemocníc, sa dozvedáme ako poslední, horko-ťažko sa dostávame k informáciám, aby sme na ne vôbec vedeli relevantne reagovať,“ upozorňuje Strnál.

Starostovia a primátori za KDH preto dnes vyzvali vládu k vzájomnej spolupráci: „Tak ako sme radi pomohli zvládnuť výzvy spojené s pandémiou covid-19, sme ako primátori a starostovia pripravení byť vám nápomocní v rámci každej oblasti, ktorá zasahuje do života miest a obcí,“ uvádzajú vo výzve vláde SR.

Takúto výzvu oceňuje aj starosta Rudna nad Hronom Marián ŠURJANSKÝ (KDH). Obcou sa v máji prevalila povodeň, zavítali tam viacerí vládni predstavitelia, niektorí viackrát. „Povedal som svoj názor, že treba v prvom rade pomáhať ľuďom, napríklad nám v obci chýba kanalizácia. Darmo však tlmočíte názor, ktorý nebol vypočutý,“ smutne konštatuje Šurjanský.

Rudniansky starosta upozorňuje aj na nedostatočné podmienky pre rozvoj vidieka alebo sociálnu oblasť. Samospráva je napríklad povinná postarať sa o svojich seniorov v domove sociálnych služieb. „Nie je však jednoduché zvládnuť stav, že máte povedzme bezdetného klienta, ktorého dôchodok nepokrýva náklady na umiestnenie v DSS. Stačí pár takýchto ľudí a obec to môže finančne položiť,“ varuje Šurjanský. Chápe, že vládne rozhodnutia sa robia určite s dobrým úmyslom. Môžu však síce veľmi dobre vyzerať na papieri, kým realita môže byť iná. „Rozhodnutia sa musia robiť v regiónoch, nie od stola. My v KDH chceme počúvať ľudí a robiť politiku zdola,“ podčiarkuje starosta Rudna nad Hronom. „Chceme viac jednať s vládou, viac sa o tom rozprávať a mať viac informácií od samotných ministerstiev,“ uzatvára Michal Strnál z Oravskej Polhory.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*