Štát nerieši problémy samoživiteľov, treba ročný program sprevádzania

Až 200-tisíc detí na Slovensku vychováva iba jeden rodič, čo tvorí 150–tisíc domácností. Napriek tomu štát na samoživiteľov nemyslí a ponecháva ich často v neriešiteľnej situácii. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie s tým, že je nutné legislatívne definovať, kto je samoživiteľ (jednorodič) a vytvoriť ročný program sprevádzania, ktorý by im pomohol v živote tak, aby neboli diskriminovaní.  

Vyplýva to zo záverov odborných diskusií zástupcov KDH a expertov o efektívnej pomoci jednorodičom, ktoré sa konali aj za účasti podpredsedu vlády, ministra práce a sociálnych vecí ČR a predsedu KDÚ-ČSL Mariana Jurečku.

,,Chceme zlepšiť životy jednorodičov cez reálnu a správne nastavenú systémovú pomoc. Prvým krokom je dosiahnuť právne uznanie pojmu jednorodič ako sociálne znevýhodnenej skupiny občanov, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť štátu, verejných inštitúcií a spoločnosti z dôvodu vyššieho rizika ohrozenia chudobou alebo sociálneho vylúčenia,“ vysvetľuje členka predsedníctva KDH Martina HOLEČKOVÁ, ktorá sa venuje otázkam sociálnej a rodinnej politiky.

KDH navrhuje definovať samoživiteľa (jednorodiča) ako dospelú osobu, ktorá žije sama a má zverené v osobnej starostlivosti nezaopatrené dieťa alebo deti, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a vychováva ich bez podpory a pomoci inej dospelej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti.

,,Každá rodina potrebuje viac ako sociálnu pomoc, dávky či dlhové poradne. V živote sa všetci ocitáme v krízových obdobiach a na to, aby sa človek dostal zo životnej krízy a nevrátil sa do nej, potrebuje odbornú pomoc. Efektívna pomoc jednorodičom by sa mohla oprieť o ročný program sprevádzania šitý na mieru danej rodine. Počas jedného roka získajú rodič a jeho deti nové vedomosti a zručnosti tak, aby si dokázali poradiť v období kríz sami. Rodiny by čerpali odborné poradenstvá psychológa, životného kouča, mentora, právnika, kariérneho či ekonomického poradcu,“ spresňuje zakladateľka organizácie Jeden rodič Eva MARKOVÁ.

Program sprevádzania by podľa nej mohli realizovať centrá pomoci pre rodiny na úrovni miest a obcí, ktoré by poskytovali riešenia konkrétnych životných situácií na mieru daným rodinám, čím by sa sčasti decentralizoval sociálny systém.

Až 37 percent jednorodičovských domácností je podľa posledného zisťovania EU SILC 2018 kategóriou, ktorá je najviac ohrozená chudobou. Tieto rodiny čelia zložitým životným situáciám, ktoré je veľmi náročné prekonať vlastným úsilím.

Europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN dodáva: „Na pôde Európskeho parlamentu sa venujem legislatíve na zlepšenie ochrany našich detí na internete, ktorá je v súčasnosti nepostačujúca. No je to práve rodinné zázemie a čas rodičov venovaný deťom, ktorý je tou najúčinnejšou prevenciou nežiaducich vplyvov digitálnych technológií na duševné zdravie. O to viac si uvedomujem potrebu pomocnej ruky rodinám, kde žijú deti s jedným rodičom. Je v záujme celej našej spoločnosti posilniť prostredníctvom našej podpory jednorodičov zároveň aj schopnosť ich detí čeliť náročným životným situáciám.“

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*