Svätí Cyril a Metod nám pripomínajú naše národné i kresťanské hodnoty

Slovensko, tak ako aj celá Európa, je vystavené skúškam, či ustojí zápas o zachovanie národnej i kresťanskej identity. Cítime zodpovednosť za dedičstvo, ktoré nám priniesli svätí Cyril a Metod, preto sa nevzdávajme našich národných i kresťanských hodnôt, na ktorých vznikla aj Európa. Sú základom rešpektovania života ako najvyššej hodnoty a skutočnej slobody človeka, z ktorej pramení aj naša neochvejná ochrana ľudských práv. Pri príležitosti štátneho a cirkevného sviatku svätých Cyrila a Metoda to uviedol predseda KDH Milan Majerský. 

,,Pred vyše tisíc rokmi Cyril a Metod zásadne prispeli k nášmu duchovnému a kultúrnemu rozvoju. Slováci vďaka nim majú vlastnú identitu a hlas, ktorý má čo povedať celému svetu. Keď budeme vychádzať z úprimného záujmu o rozvoj Slovenska v duchu dedičstva solúnskych bratov, potom budeme rešpektovaní vo svete a naša národná hrdosť bude presvedčivá aj pre ďalšie generácie. Je to pre nás všetkých obrovský záväzok aj do budúcnosti,“ apeluje líder kresťanských demokratov Milan Majerský. 

Majerský je presvedčený, že odkaz svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, má stále čo povedať starému kontinentu . ,,Slovensko ako križovatka západnej a východnej civilizácie tu môže zohrávať oveľa významnejšiu úlohu. Preto verím, že ich duchovné posolstvo umocní aj celonárodná púť v Nitre, na ktorej sa aj ja dnes zúčastním spolu s tisíckami Sloveniek a Slovákov,“ uzatvára predseda KDH. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*