Vláda na obyvateľoch zarába, vyšší výber daní jej vyhovuje

Slovensko už pol roka trápi rekordná inflácia, ale vláda s tým nedokáže nič robiť. V ťažkých časoch dokonca ide proti obyvateľom a zarába na nich, keď peniaze z veľkého nadvýberu daní nevracia späť najzraniteľnejším skupinám. Tých doteraz pre adresnú pomoc ani nezmapovala a v krízovom riadení zásadne zlyháva. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie po zasadnutí celoslovenského snemu v Košiciach.

Ľudia dnes trpia výrazným zdražovaním, ktoré sa týka najmä potravín, energií, pohonných hmôt. V zložitom období to však podľa KDH vyzerá, že vláda riešenie nechala na nich. „Mnohí majú už dnes v dôsledku zdražovania obrovské, niektorí existenčné problémy. No vláda nedokázala za 6 mesiacov ani len určiť najodkázanejšie skupiny, ktorým treba adresne pomôcť. Chýba zákon o energetickej chudobe, ktorý by to definoval. A tak sme namiesto účinnej pomoci svedkami plošných riešení a nárazových a nedotiahnutých nápadov, ktoré ľuďom nepomáhajú riešiť kardinálny problém,“ uviedol predseda KDH Milan MAJERSKÝ.   

V ťažení proti rekordnej inflácii prichádza vláda iba s balíkom prorodinných opatrení. Tým podľa KDH degraduje rodinnú politiku na obranný štít pri napĺňaní iných zámerov vlády. „KDH je prorodinné hnutie a za pomoc rodinám je všetkými desiatimi. Ale nie takto. Takúto neodbornosť a zneužívanie témy si rodiny na Slovensku nezaslúžia,“ vysvetľuje Majerský, ktorý kritizuje, že prorodinný balíček pomáha aj tým, ktorí to nepotrebujú, nepomáha tým, čo to potrebujú a zároveň nepochopiteľne útočí na samosprávy.

Podpora rodiny mala podľa neho prísť od vlády bez ohľadu na zdražovanie, lebo rodiny sú základom spoločnosti.

KDH upozorňuje, že kusé protiinflačné opatrenia, ako ich dnes nazýva vláda, nie sú kroky proti inflácii, ale opatrenia na zmiernenie jej dosahov. „Osobitné kompenzačné dávky môžu dokonca rast cien povzbudzovať, lebo podnietia ochotu ľudí platiť vyššie ceny a tak pôsobiť nie protiinflačne, ale proinflačne,“ zdôrazňuje ekonomický expert KDH Jozef HAJKO. Štát podľa neho musí ľuďom v časoch rekordnej inflácie pomáhať, ale nie plošne a kritériom musí byť sociálna odkázanosť.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že vláda sa vyhráža uvaľovaním nových daní, len aby vyvolala zdanie, že pri navrhovaní protiinflačných kompenzácií je rozpočtovo zodpovedná. Pritom práve vláda zarába na rekordne vysokých cenách, pretože z nich vyberá vyššiu daň z pridanej hodnoty. Daňové príjmy vlády boli k 31. máju 2022 o 1 mld. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roka, pričom viac ako polovičný podiel mali na tom nadpríjmy z DPH.

Podľa KDH je poľutovaniahodné, že v časoch týchto nadpríjmov vláda tvrdí, že nedokáže nájsť zdroje na pomoc zdravotníkom, učiteľom, chce zobrať samosprávam a zabúda na nízkopríjmových dôchodcov, osamelé osoby či bezdetné rodiny.

To, že vláda otáľa pri krokoch proti vysokým cenám, ide v ruka v ruke s jej tichou spokojnosťou so stále vyšším výberom daní. V ťažkých časoch tak vláda na obyvateľoch zarába a nevracia peniaze späť tým najodkázanejším. Takto ide proti vlastným ľuďom,“ upozorňuje Hajko.

KDH podporuje prístup, aby sa Slovensko prestalo zadlžovať a konečne spelo k vyrovnanému rozpočtu. „Na to sa však nesmie zneužívať inflácia, ako to robí v súčasnosti vláda. Riešením je rozdeliť dodatočné príjmy štátneho rozpočtu na adresné kompenzovanie vysokých cien v prospech najzraniteľnejších a na znižovanie zadlženia štátu. To by však musela vláda staviť na systém, čo je pre ňu stále viac a viac cudzie slovo,“ hodnotí ekonomický expert Hajko.

Hnutie ďalej vysvetľuje, že vysoká inflácia neznamená len okamžitý nedostatok. Je to problém aj do budúcnosti, lebo ľudia ňou prichádzajú o úspory. Mlčaním o tomto fakte ich vláda podľa KDH drží v nevedomosti.

Kresťanskí demokrati ukazujú aj na ďalší problém. „Namiesto toho, aby vláda o opatreniach diskutovala vnútri a potom s partnermi a aby ich prijímala po dôslednom zvážení a v štandardnom legislatívnom procese, utieka sa k náladovým, narýchlo poschvaľovaným a napokon ľahko spochybniteľným opatreniam. Tým poškodzuje úroveň riadenia celého štátu a z občanov si robí výsmech,“ uzatvára líder KDH Majerský.

KDH okrem prijatia zákona o energetickej chudobe opätovne žiada zriadiť krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Štáb by mal následne predložiť krízový plán, teda scenáre pri náhlom odpojení od ruských zdrojov a postup pre urýchlenú diverzifikáciu dodávok energonosičov na Slovensko.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*