Vláda odstrihla malé obce od dotácií, podmienky čerpania musí zmeniť

Vláda znemožňuje malým obciam do 2000 obyvateľov čerpať eurofondy i prostriedky z Environmentálneho fondu. Nezmyselné a nesplniteľné podmienky im bránia s využitím dotácií zatepľovať verejné budovy, stavať vodovody, kanalizácie či opravovať poľné prístupové cesty. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré žiada podmienky čerpania okamžite upraviť.

Ak chce menšia obec financie z ENVIROFONDU na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov, kanalizácií či čističiek odpadových vôd (ČOV), môže o ne žiadať, ak je hodnota dotácie minimálne 501-tisíc eur. Podľa KDH to mnohé obce ani zďaleka nepotrebujú a keďže sa k určenej dotačnej výške nedokážu priblížiť, z možnosti čerpať dotácie sú automaticky vyradené. 

Práve menšie obce, ktoré dnes nemajú na splnenie polmiliónovej dotačnej hranice, nedokážu už dlhé roky dokončiť chýbajúce vodovody, kanalizácie alebo ČOV. Pomoc by mali dostať urgentne, namiesto toho sú z nej nepochopiteľne vyškrtnuté. Vláda ich nezmyselne odstrihla od možnosti čerpať dotácie,“ vysvetľuje podpredseda KDH Igor JANCKULÍK. Ako približuje, mnohé vodovody a kanalizácie sú už roky suchovodmi a na dokončenie, teda naplnenie vodou, potrebujú menej ako polovicu zo stanovenej sumy. „Keďže hodnota 501-tisíc eur je pre menšie obce nedosiahnuteľná, žiadať o dotáciu je pre ne pasé,“ uvádza Janckulík. 

Rovnaký problém majú podľa neho menšie obce pri žiadaní EUROFONDOV na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov, ako sú napríklad malé kultúrne domy, malé obecné úrady, knižnice a podobne. Tu je podmienkou minimálna dotačná výška 201-tisíc eur, ktorá je vo väčšine prípadov vysoká a hrozí navádzanie na skryté predražovanie projektov.

Ukazuje sa, že nie každá štedrá suma znamená aj skutočnú pomoc samosprávam. Nestačí od buka určiť štedré finančné limity, treba pozerať najmä na efektívne a spravodlivé podmienky ich čerpania. Inak celý dotačný systém stráca svoj zmysel, a teda pomôcť tam, kde si bez pomoci neporadia,“ hodnotí Janckulík. Pri eurofondoch KDH zároveň opakovane apeluje na vládu, aby zabezpečila ich vyčerpanie z dobiehajúceho programového obdobia bez hrozby prepadnutia.

Kresťanskí demokrati upozorňujú aj na ďalšiu chybnú podmienku, že pri čerpaní z Envirofondu nemôže byť projektová dokumentácia staršia ako 5 rokov. Mnohé samosprávy však bez výsledku podávajú žiadosti už viac ako 10 rokov. ,,Prečo by teraz mali byť z čerpania vylúčené? Kto obciam zaručí, že ak vynaložia peniaze na aktualizáciu projektov, nebudú na dotáciu čakať zasa viac ako 10 rokov? Uprednostňovanie projektov do 5 rokov sa rozhodne neukazuje ako spravodlivé,“ uzatvára podpredseda KDH. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*