Výzva KDH ministrovi Lengvarskému, aby nepodpísal štandardný postup o zmene pohlavia

KDH opakovane vyzýva ministra zdravotníctva, aby nepodpísal Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. V praxi by znamenalo výrazné zjednodušenie procesu administratívnej zmeny pohlavia jednoduchým zápisom v matrike, čo by prinieslo viaceré závažné celospoločenské dôsledky.

V decembri 2022 zaslalo predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva viac ako 400 psychológov, psychiatrov a zdravotníckych pracovníkov list, v ktorom upozorňujú, že navrhovaný štandardný postup dostatočne neberie do úvahy závery novších odborných štúdií, ktoré poukazujú na to, že realizovaná tranzícia nezriedka neprináša vopred deklarované pozitívne výsledky. Navyše, navrhovaný štandardný postup sa v aktuálnej verzii dostatočne nevysporiadal so závažnými výhradami medicínskeho, etického a zdravotno-organizačného charakteru, ktoré predstavujú konkrétne riziká pri jeho prípadnej implementácii.    

Sme znepokojení aj niektorými skutočnosťami, ktoré súvisia s procesom tvorby a schvaľovania navrhovaného štandardného postupu, ktorý mala Komisia MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy schváliť minulý piatok. Tým by formálne mohlo vstúpiť do platnosti aj súvisiace, široko rozporované a nateraz „pozastavené“ odborné usmernenie ministerstva.

Nespochybňujeme, že ľudia s negatívnym prežívaním svojej biologicky určenej pohlavnej identity, ako aj všetci, ktorí môžu mať akékoľvek závažné problémy v tejto oblasti, majú mať zabezpečenú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, kvalifikované odborné sprevádzanie a primeranú pomoc. Zároveň je ale nevyhnutné zabezpečiť primeranú ochranu aj tým, ktorí sa dôsledkami navrhovaných právnych zmien či zdravotníckych a administratívnych postupov môžu cítiť ohrození alebo znevýhodnení. Ide napríklad o ženy i mužov, najmä v detskom a v adolescentnom veku, ktoré/í sa budú stretávať s úplne novými, chúlostivými situáciami, keď v praxi nebude možné jasne dodržať odlíšenie podľa pohlavia (napr. ubytovanie, sociálne zariadenia, šatne na športoviskách a pod.).  

Zároveň pripomíname, že Igor Matovič, ako predseda strany OĽANO, ktorá nominovala za člena vlády pána ministra Lengvarského, opakovane verejne garantoval neprijatie takéhoto štandardného postupu a súvisiaceho vstúpenia do platnosti spomínaných problematických právnych predpisov súčasnou vládou. Aktuálny proces vzbudzuje podozrenie, že je výsledkom chaosu a svojvôle niektorých ľudí v čase v podstate už nefungujúcej vlády. Nepovažujeme za profesionálne a ani za zvládnuté, ak sa minister zdravotníctva sťažuje v médiách na absolútny nedostatok pracovníkov, ktorí by mali riešiť úlohy plánu obnovy, meškajúcu výstavbu nových nemocníc, a na druhej strane majú na ministerstve kapacity riešiť kontroverzné návrhy štandardných postupov či odborných usmernení. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*