Vyzývame ministra spravodlivosti, aby okamžite obnovil dotácie pre dobrovoľnícke organizácie zachraňujúce životy

Ministerstvo spravodlivosti stále neodsúhlasilo dotácie pre kľúčové mimovládne organizácie, bežne sa tak pritom deje v máji. Kôli tejto nečinnosti minsterstva môže zaniknúť napríklad linka pomoci seniorom, Linka detskej dôvery či Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Predsednícka poslaneckého klubu KDH Martina HOLEČKOVÁ vyzýva ministra spravodlivosti, aby dotácie okamžite pridelil. “Tieto organizácie suplujú štát v kľúčových činnostiach. Doslova zachraňujú životy. Namiesto vďaky a podpory sa od súčasnej vlády dočkali hulvátskeho zastavenia financií. A to všetko v mene vládneho honu na dobrovoľnícke organizácie,” hovorí Holečková.

“Napríklad také Fórum pre pomoc starším už 16 rokov prevádzkuje krízovú linku pre seniorov. Ročne sa na nich obráti so svojimi problémami vyše 100-tisíc starších. Poskytujú im právne, či psychologické poradenstvo, prevenciu pred podvodmi či pred páchaním násilia. Pomáhajú tým, ktorí sú v krízových, ťažkých situáciách a nemajú sa na koho obrátiť,” vysvetľuje Martina Holečková. Ministerstvo spravodlivosti bežne schvaľuje dotácie v priebehu januára, no teraz nie sú schválené ani na konci mája. Pritom napríklad na linku volá stále viac a viac seniorov, ktorí hľadajú pomoc,” dopĺňa.

“Veď si to predstavte. Podvodník zaklope na dvere dôchodcovi. Čo urobí? Vie, že na linku sa obrátil už niekoľkokrát a vždy mu pomohli. Tentokrát však na druhej strane počuje len povestné ‚číslo, na ktoré voláte neexistuje‘. Podvodník vyhral. Toto nemôže byť dôsledok vládov vykonštruovaného boja proti mimovládnym organizáciam. Toto nie je sranda tu ide o život, zdravie a majetok,” upozorňuje Holečková.

“Vážená vláda, môžete dôchodcom dať aj dvadsať 13. dôchodkov, keď ich o ne potom oberú podvodníci, pretože sa v ťažkej chvíli nemali na koho obrátiť a poradiť sa. Zveriť sa niekomu. V krízovej situácii ich nacháte v štichu,” hovorí Holečková.KDH podľa Holečkovej stojí na strane slabších a ochrana života, zdravia a majetku je pre hnutie najvyššia priorita. “Vyzývam ministra spravodlivosti, aby okamžite pridelil dotácie pre tieto dobrovoľnícke organizácie. Tu ide o ochranu života!” vyhlásila.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*