Zamestnajme ľudí, čo cez pandémiu prišli o prácu, na lepšie trasovanie

Štát by mal pomôcť ľuďom, ktorí prišli počas koronakrízy o prácu a zamestnať ich na trasovanie. Berme si príklad z úspešných krajín a pred možnou ďalšou vlnou pandémie využime čas na zaškolenie takýchto osôb. Z praxe vidíme, že pre úspešný boj s vírusom je dôsledné trasovanie základom, ktorý na Slovensku zatiaľ veľmi chýba, upozorňuje tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.

,,Už minulé leto veľa odborníkov hodnotilo trasovanie u nás ako veľmi slabé. Zvýšiť jeho efektivitu je dôležité aj kvôli letu, počas ktorého budú ľudia cestovať. Potrebujeme sa chrániť a trasovanie kontaktov je veľmi efektívnou metódou,“ zdôrazňuje Kolejáková. To, že aktuálne pacienti chorí na covid obvolávajú svojich známych, považuje za nezmysel, pretože „človek so silným priebehom covidu má čo robiť sám so sebou, nieto ešte volať svojim kontaktom„. Na nedôkladnom dohľadávaní kontaktov zlyháva ochrana pred šírením pandémie. V krajinách, ktoré boli v boji s covidom úspešné, je zvládnuté trasovanie samozrejmosťou. 

Monika Kolejáková – členka Predsedníctva KDH


,,Regionálny úrad verejného zdravotníctva vie ľudí pre trasovanie zaškoliť a posilniť ľudské kapacity, ktoré nám počas prvých dvoch vĺn chýbali. Je namieste na trasovanie teraz zamestnať ľudí, ktorí pre pandémiu prišli o prácu. Štát by im jednak pomohol zvládnuť zložité obdobie, ale sám by sa omnoho lepšie pripravil na prípadnú ďalšiu pandemickú vlnu,“ dopĺňa predseda KDH Milan Majerský. Najhoršie by podľa neho bolo, ak by nás po tejto stránke covid znova našiel nepripravených. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*