Ak parlament schváli prílepky k zákonu o ministerstve športu, zvážime podanie na ÚS

Vytvoriť ministerstvo športu v skrátenom legislatívnom konaní a skryť v návrhu zákona rozsiahle zmeny v kompetenciách  ústredných orgánov štátnej správy, či nové pravidlá pre špeciálnu výrobu a zbrojársky priemysel sú nezlučiteľné veci a pre KDH absolútny nezmysel. Vládna koalícia robí zo športu len ďalší prílepok a obmedzuje nezávislosť mnohých úradov, s čím KDH zásadne nesúhlasí a hnutie vyzýva vládu, aby zákon stiahla. Ak tak neurobí, KDH zvažuje obrátiť sa na pani prezidentku i na Ústavný súd.

,,Skryť v návrhu zákona k ministerstvu športu obmedzovanie nezávislosti mnohých úradov je pre nás neprijateľné. Ak si vládni poslanci schvália tieto nezmyselné zmeny bez odbornej diskusie, bez rozpravy a posúdenia všetkých argumentov za pár dní v zrýchlenom konaní a mimo kontroly odbornej verejnosti obrátime sa listom na pani prezidentku, aby ho nepodpisovala. A ak to bude nevyhnutné, budeme zvažovať aj podanie na Ústavný súd,“  vysvetľuje kroky kresťanských demokratov predsedníčka klubu Martina HOLEČKOVÁ.

Kresťanskí demokrati nevidia žiadny dôvod na zrýchlené legislatívne konanie podľa § 89 Rokovacieho poriadku NR SR, ktorými sú ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosť, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, alebo ak je ohrozený mier.

,,Chceme, aby sa šport a cestovný ruch na Slovensku rozvíjal. Biednemu stavu slovenského športu tento návrh zákona však vôbec nepomáha, naopak, šport ešte viac rozdelí a skomplikuje. Vláda uvádza v cieľoch zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu, podporiť a rozvíjať kúpeľný cestovný ruch či rozvoj cykloturistiky. Kde v týchto cieľoch je šport? Navyše časť agendy školského športu i aktívna škola ostáva v gescii rezortu školstva,“ vysvetľuje poslanec KDH Martin ŠMILŇÁK.

Ak sa má do športu priniesť poriadok je podľa KDH nevyhnutné dať športu jedného pána – ústredný orgán štátnej správy a jasné a prehľadné finančné krytie, napríklad ako v Česku Národní sportovní agentúra.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*