Silné Slovensko
v bezpečnej Európe

KDH chce byť aj naďalej nositeľom pokoja a hnutím, o ktoré sa Slovensko môže oprieť aj v týchto pre našu spoločnosť tažkých časoch. My, kresťanskí demokrati, sme opakovane vyzývali na slušný a kultivovaný dialóg a usilovali sa preň po celý čas urobiť všetko, čo bolo a je v našich silách.

Spomínate si, ako nám či mne osobne bolo vyčítané, že sme málo hluční, málo ostrí, málo útoční? Toto pre nás nie je cesta. My nerezignujeme na slušný dialóg a základnú medziľudskú úctu. K rozvahe a pokoju pozývame v týchto chvíľach všetkých.

Spojme sa, buďme nositeľmi pokoja, postavme sa za spravodlivosť a šírme dobro.

Boli to kresťanskí demokrati, ktorí vždy, keď bolo ťažko, prišli s riešeniami pre ľudí. Boli to kresťanskí demokrati, kto po vojne postavil Európu znova na nohy. Prišli s myšlienkou spoločnej Európy a do jej centra vložili mier, ochranu ľudských práv a dôstojnosti, ako i tvorbu ekonomických dobier.

KDH je jedinou stranou, ktorá konzistentne už od začiatku našich integračných snáh hájila zachovanie suverenity členských štátov, stála proti zbytočným presunom právomocí do Bruselu a proti zrušeniu práva veta. Tieto hodnoty chceme v Bruseli zastávať naďalej a ich nositeľmi je naša silná pätnástka kandidátov.

Milan Majerský, predseda KDH

1.

Miriam Lexmann

europoslankyňa

2.

Viliam Karas

advokát

3.

Gabriel Paľa

vysokoškolský pedagóg

4.

Ivan Štefanec

europoslanec 

5.

Branislav Škripek

poslanec NR SR

6.

Mária Červeňová

Odborná manažérka komunitného centra

7.

Slavomír Gregorík

zahraničný tajomník hnutia

8.

Dávid Skokan

hokejový tréner

9.

Juraj Mikúš

Profesionálny hokejista

10.

Karol Mičko

lekár

11.

Emil Mucha

projektový manažér

12.

Richard Kráľovič

riaditeľ OZ

13.

Alena Novotná

asistentka poslanca

14.

Jakub Berčík

vysokoškolský učiteľ

15.

Ján Figeľ

prvý slovenský eurokomisár

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*