Chráňme obete násilia a pomáhajme im účinne, nie ideologicky

Európsky parlament dnes na plenárnom zasadnutí prijal návrh smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Predložené znenie však podľa KDH z praktického hľadiska obetiam nepomáha a navyše, zneužíva tému domáceho násilia na presadzovanie ideologických cieľov. Preto ju europoslanci za KDH v hlasovaní nepodporili.

KDH odsudzuje akúkoľvek formu násilia, či už ide o násilie na ženách, mužoch, deťoch(vrátane tých nenarodených) alebo senioroch. Musíme využiť všetky rozumné prostriedky na to, aby sme násiliu predchádzali a účinne pomáhali obetiam. Príkladom je aj bezpodmienečné trvanie na tom, aby trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti nemohli byť ľahko premlčané.

Kresťanskí demokrati však odmietajú, aby boli ušľachtilé ciele zneužívané na podprahové presadzovanie rodových ideológií popierajúcich zdravý rozum, ako je to v Istanbulskom dohovore, ale aj v predloženom znení smernice. Z praktického hľadiska táto smernica obetiam nepomáha, zatiaľ čo ideologicky zneužíva tému domáceho násilia. Táto vážna problematika pritom nie je priestor, v ktorom by si jednotlivé politické prúdy mali dokazovať svoju taktickú silu, ale, naopak, príležitosť priniesť konštruktívne a cielené riešenia.

„Legislatívnu prácu musí sprevádzať realizácia konkrétnych opatrení. Musíme odborne školiť príslušníkov polície, sudcov či prokurátorov, aby nedochádzalo k druhotnému zraňovaniu obetí. Je nevyhnutné zamerať sa na budovanie dôvery, aby každý, kto násiliu čelí, vedel, že sa má kam obrátiť pri svojej snahe dožadovať sa spravodlivosti. Potrebujeme zriadiť potrebné mechanizmy, ktoré budú obete násilia – čo sú najčastejšie ženy – chrániť, aby dokázali násilníkov nahlásiť a aby mali k dispozícií bezpečný priestor, kam sa môžu spoločne s deťmi utiahnuť. Práve to na Slovensku chýba,“ uviedla europoslankyňa a líderka kandidátky KDH v eurovoľbách Miriam Lexmann.

„Ako minister spravodlivosti som kládol veľký dôraz na ochranu obetí násilnej kriminality, ktoré boli v centre nášho záujmu aj v návrhu systémovej reformy trestného práva. Vždy sme hľadali funkčné riešenia, orientované na výsledok, ktoré neboli zaťažené ideologickými pokusmi. Presne takéto riešenia budeme presadzovať aj v KDH, a to rovnako doma aj v EÚ. Na rozdiel od súčasnej vlády určite nebudeme skracovať premlčacie lehoty pri znásilneniach,“ podčiarkol podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*