KDH predstavilo program do eurovolieb pre silné Slovensko v bezpečnej Európe

KDH predstavilo program do eurovolieb, ktorý má jasnú prioritu vrátiť Európu občanom a presadzovať silné Slovensko v bezpečnej Európe. A to ponechaním práva veta členských štátov vrátane ich kompetencií v kultúrno – etických otázkach, efektívnym odstraňovaním regionálnych rozdielov, posilnením spolupráce v rámci bezpečnosti a obrany. Tieto ciele sú súčasťou programu KDH do eurovolieb s názvom ,,Desatoro pre silné Slovensko v bezpečnej Európe“, ktoré dnes schválila Celoslovenská rada KDH v Trenčíne. 

,,Silná a bezpečná Európa bude vtedy, keď ju vrátime občanom. Pre KDH je Slovensko a bezpečnosť našich občanov na prvom mieste. EÚ vznikla, aby ochránila občanov pred ďalšími ničivými vojnami a posilňoval sa rozvoj členských štátov a ich prosperita. Dnes je potrebné, aby sa EÚ vrátila k týmto pôvodným cieľom s plnou rozhodnosťou a riešila otázky, ktoré sa dotýkajú bežného človeka, nie pseudoproblémy. vyhlásil predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

KDH za podstatné považuje, aby sa europarlament vrátil k tomu, čo potrebuje občan. Viac sa zaujímať o jeho problémy a  bezpečnosť. Hlavne v čase, keď jedna kríza strieda druhú a občania majú pochybnosti, čo bude ďalej.

,,Musíme preto prinášať jasné riešenia problémov, s ktorými sa ľudia na Slovensku stretávajú, akými sú strach z vojny a nezvládnutej migrácie, obava z chudoby, obava z toho, že sa Slovensko dostane do izolácie a nikto si nás nevšimne. Obava z nasilu vnucovaných ideologických experimentov a útokov na kultúrnu identitu, či strach z prehnaných zelených zmien, ktorým ľudia nerozumejú a ohrozujú konkurencieschopnosťpotravinovú bezpečnosť a živobytie ľudíEurópske inštitúcie nesmú prijímať rezolúcie, ako bola tá posledná o tzv. práve na potrat.“ spresňuje europoslankyňa KDH Miriam Lexmann

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že mier a bezpečnosť boli prvým a základným cieľom európskeho integračného procesu. ,,Európa čelí tak vonkajším ako aj vnútorným výzvam, či je to mier na Ukrajine, zvládanie nelegálnej migrácie, zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti. Na druhej strane čelíme vnútorným hrozbám v podobe extrémizmu, snahy o rozbitie jednoty v Európe cez hybridné útoky. Tieto otázky chceme adresne pomenovať a hľadať pre ne odpovede aj prostredníctvom komisára pre európsku obranu a bezpečnosť,“ uzatvára podpredseda KDH a dvojka kandidátky do eurovolieb Viliam KARAS.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*