Aktuálny návrh novely Trestného zákona nemôže prejsť, predložíme pozmeňovacie návrhy

Tak závažné obsahové výhrady k vládou predloženej novele Trestného zákona KDH nemôže akceptovať . ,,Na Slovensku chceme mať právny štát a v KDH urobíme všetko preto, aby aktuálny návrh novely neprešiel, preto predložíme pozmeňujúce návrhy,“ reaguje predseda KDH Milan Majerský.

,,KDH, napriek obsahovým výhradám k novele Trestného zákona, chce byť zodpovednou opozičnou stranou a nechce rezignovať na odbornú diskusiu, ktorá nám pri tak dôležitých zmenách v trestnej politike v parlamente absentuje. Preto náš tím odborníkov pripravuje rozsiahlu sériu pozmeňovacích návrhov, ktoré odstraňujú najväčšie riziká vládnej novely. Cieľom týchto zmien je priniesť čiastočné zlepšenie trestnej politiky, avšak bez rozkladu právneho štátu a ohrozovania základných práv,“ vysvetľuje líder KDH Milan MAJERSKÝ.

KDH súhlasí s tým, že Slovensko potrebuje rozumnú a spravodlivú reformu trestného práva, ktorej súčasťou má byť aj vhodné zníženie trestných sadzieb. ,,Znižovanie sadzieb však nesmie byť motivované osobnými záujmami úzkej skupiny ľudí, ale výlučne verejným záujmom. Vládnou navrhované zmeny, žiaľ, nemožno považovať za spravodlivú reformu, keďže znižovanie trestov spolu s inými „na mieru šitými“ zmenami môže viesť k faktickej dekriminalizácii korupcie a iných závažných foriem ekonomickej kriminality,“ upozorňuje expert KDH a exminister spravodlivosti Viliam KARAS.

Podľa KDH sú pozmeňujúce návrhy len stručným výberom komplexných pripomienok, ktoré v najbližších dňoch predložia do Národnej rady SR. Kresťanskí demokrati pritom naďalej trvajú na odmietavom postoji k iným častiam novely, vrátane zámeru vlády SR rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. 

KDH navrhuje:

  • Primerané zvýšenie hraníc škody, ktoré reflektujú na dlhodobú infláciu, no zároveň umožnia spravodlivé trestanie vážnejších foriem kriminality.
  • Úprava dĺžky premlčania trestného stíhania, ktoré nebude znamenať generálnu amnestiu celým skupinám podozrivých,
  • Ponechanie súčasných dôvodov pre prerušenie plynutia premlčacej lehoty tak, aby štát nepodporoval recidívu pri páchaní trestnej činnosti,
  • Zmeny v trestných sadzbách korupcie, aby vážnejšie formy prijímania úplatku boli postihované prísnejšie. Nie je možné, aby prijatie polmiliónového úplatku bolo možné vyriešiť symbolickými trestami,
  • V porovnaní s vládnym návrhom navrhujeme čiastočné zvýšenie niektorých navrhovaných trestných sadzieb, ktoré by boli vo výsledku výrazne nižšie ako v súčasnosti, no stále umožnia spravodlivé potrestanie. Osobitne sa to týka machinácii vo verejnom obstarávaní a poškodzovaní finančných záujmov EÚ, kde má mať príslušnosť Úrad európskej prokuratúry.
  • Účinná ľútosť (teda možnosť vykúpiť sa uhradením škody) pri daňových trestných činoch sa nesmie vzťahovať na organizovanú kriminalitu. Súhlasíme s tým, že podnikatelia by nemali byť tvrdo kriminalizovaní len za to, ak dôjde k nezrovnalostiam pri výklade daňových predpisov. Nesmieme však pomáhať tým, ktorí systémovo okrádajú štát na daniach ako súčasť organizovanej mafie.
  • Vláda v návrhu drasticky pomáha páchateľom ekonomickej kriminality, no zabudla pomôcť tam, kde to skutočne treba. Príkladom je neodôvodnená hrozba trestami za bagateľné krádeže a za niektoré formy nedbanlivostnej kriminality. Preto navrhujeme vypustenie nedbanlivostného trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Hrozba kriminalizácie aj za menšie a najmä neúmyselné pochybenia v kombinácii s extrémnym formalizmom pri čerpaní eurofondov, totiž často odrádza k ich čerpaniu a ochudobňovaniu spoločnosti. Neúmyselné pochybenia je dostatočné riešiť formou korekcií a zmluvných sankcii a nie je žiaden dôvod využívať tu trestné právo.
  • V kontexte zníženia mnohých trestov a presunu postihov do roviny priestupkového práva navrhujeme aspoň v prípade mladistvých doplnenie drogového priestupku a nevyhnutnej starostlivosti v rámci probácie a mediácie. Cieľom, najmä pri mladistvých, nemá byť len postih, ale najmä pomoc a prevencia ďalšieho páchania priestupkov (a trestných činov).
  • Úpravy smerujúce k zrýchleniu trestného konania a nezaťažovania súdov prehnanou administratívou.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*