KDH odmieta kroky rezortu kultúry účelovo rušiť RTVS a dosadzovať si svojich ľudí do verejnoprávnych médií 

KDH nesúhlasí s bezprecedentným konaním ministerstva kultúry, ktoré zmeny vo vedení RTVS, realizuje tým najkrajnejším spôsobom. Účelovo chce zrušiť doterajší Rozhlas a televíziu Slovenska a nahradiť ho novou inštitúciou – Slovenskou televíziou a rozhlasom, tým odstráni súčasné vedenie a dosadí si do verejnoprávnej inštitúcie „svojich ľudí“. Reaguje KDH na dnes predložený návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase ministerstvom kultúry do medzirezortného pripomienkového konania. 

,,Môže sa zdať, že ide o slovnú hračku v názve inštitúcie, no tá má však fatálny vplyv na nezávislosť verejnoprávnych médií. Tie sa novým zákonom dostávajú do rúk vládnej moci a stávajú sa de facto štátnym médiom,“ vysvetľuje poslanec KDH a člen kultúrneho výboru Jozef HAJKO. 

Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo a štyroch parlament. ,,Ide o zjavné ovládnutie verejnoprávneho média vládou a o jeho spolitizovanie. Nad pokrivenou verejnoprávnosťou vysielaného programu bude dohliadať Programová rada Slovenskej televízie, ktorej deväť členov bude voliť parlament a dvaja budú zástupcami zamestnancov novej inštitúcie. Vzhľadom na štýl zmien a spôsob, akým sa budú kreovať orgány Slovenskej televízie a rozhlasu, môžeme programovú radu pokojne vnímať ako politický cenzorský orgán vládnej moci,“ spresňuje Hajko

Ďalším prostriedkom zaviazania si náklonnosti vedenia novej inštitúcie zo strany štátu bude podľa kresťanských demokratov obnovený inštitút Zmluvy so štátom, na základe ktorého sa bude môcť zvýšiť rozpočet k základnému percentu jej financovania, ktorý ostáva vo výške „najmenej 0,12 percenta HDP“. ,,A to všetko podľa hesla ,,Čím väčšia servilnosť a poslušnosť, tým vyšší rozpočet.“ Sme svedkami bezprecedentného konania zo strany ministerstva kultúry, ktoré jasné politické zadanie predsedu vlády na zmeny vo vedení RTVS, realizuje tým najkrajnejším spôsobom, s ktorým zásadne nesúhlasíme,“ uzatvára Hajko

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*