KDH: Plánu obnovy chýba jasná koncepcia pre hlavné problémy zdravotníctva

Plán obnovy nerieši prioritné problémy zdravotníctva a chýba mu k tomu jasná koncepcia. Ignoruje potrebné stanovenie siete nemocníc s jasne definovaným tokom pacienta, udržanie a výchovu novej generácie zdravotníkov či preventívne programy. Tvrdí to KDH, podľa ktorého je naďalej potrebné diskutovať o takom veľkom a zásadnom projekte Plánu obnovy z dielne MF SR, najmä o aktuálnej podobe prerozdelenia financií do Fondu zdravotníctva.

,,Potrebujeme prebudovať zdravotnú starostlivosť, a to nielen s dôrazom na koncové nemocnice, ale vopred jasne definovať transformáciu jednotlivých nemocníc tak, aby bola zabezpečená regionálna dostupnosť pre každého pacienta a adekvátna odbornosť. Práve to chýba v Pláne obnovy spolu s koncepciou jasného plánu,“ hovorí tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.

Investovať európske zdroje iba do niektorých krajských nemocníc bez vopred stanoveného personálneho zabezpečenia, kompetencií a siete nemocníc hodnotí Kolejáková ako riziko odsunutia pacientov z regiónov východného, juhovýchodného a severného Slovenska na druhú koľaj.

Ľudia si zaslúžia moderné nemocnice, potrebujeme dohnať modernizačný dlh. Pomoc veľkým krajským nemocniciam však predstavuje iba čiastkové riešenie a nie zásadnú systémovú zmenu, ktorá pacientom zaručí dostupnú zdravotnú starostlivosť adekvátnu 21. storočiu,“ zdôrazňuje Kolejáková. Zároveň jej v dokumente chýba podpora rôznych preventívnych programov.

,,Ako lekárka vnímam tiež potrebu vynaložiť zdroje do projektov na zníženie obezity, alkoholizmu, zmien životosprávy, čo sú jedni z priamych príčin kardiovaskulárnych, onkologických chorôb a cukrovky,“ priblížila Kolejáková, ktorá je aj členkou Predsedníctva KDH.

Investície do budov a infraštruktúry sú potrebné, ale neriešia akútny nedostatok zdravotníkov, spôsobený starnutím a odchodmi do zahraničia, preto tento Plán vníma KDH ako polovičné riešenie, ktorý sa nesústredí na udržanie a výchovu novej generácie. ,,Vybudovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť nie je krátkodobá záležitosť. Výchova a zvyšovanie kompetencií ľudských zdrojov si vyžadujú svoj čas, ale je nevyhnutné začať okamžite a prioritne sa tomu venovať. Je dôležité investovať do ľudí, zlepšiť situáciu vo výchove a vzdelávaní nastupujúcej generácie zdravotníkov,“ uzavrela Monika Kolejáková.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*