KDH: Plánu obnovy chýba jasná koncepcia pre hlavné problémy zdravotníctva

Plán obnovy nerieši prioritné problémy zdravotníctva a chýba mu k tomu jasná koncepcia. Ignoruje potrebné stanovenie siete nemocníc s jasne definovaným tokom pacienta, udržanie a výchovu novej generácie zdravotníkov či preventívne programy. Tvrdí to KDH, podľa ktorého je naďalej potrebné diskutovať o takom veľkom a zásadnom projekte Plánu obnovy z dielne MF SR, najmä o aktuálnej podobe prerozdelenia financií do Fondu zdravotníctva.

,,Potrebujeme prebudovať zdravotnú starostlivosť, a to nielen s dôrazom na koncové nemocnice, ale vopred jasne definovať transformáciu jednotlivých nemocníc tak, aby bola zabezpečená regionálna dostupnosť pre každého pacienta a adekvátna odbornosť. Práve to chýba v Pláne obnovy spolu s koncepciou jasného plánu,“ hovorí tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.

Investovať európske zdroje iba do niektorých krajských nemocníc bez vopred stanoveného personálneho zabezpečenia, kompetencií a siete nemocníc hodnotí Kolejáková ako riziko odsunutia pacientov z regiónov východného, juhovýchodného a severného Slovenska na druhú koľaj.

Ľudia si zaslúžia moderné nemocnice, potrebujeme dohnať modernizačný dlh. Pomoc veľkým krajským nemocniciam však predstavuje iba čiastkové riešenie a nie zásadnú systémovú zmenu, ktorá pacientom zaručí dostupnú zdravotnú starostlivosť adekvátnu 21. storočiu,“ zdôrazňuje Kolejáková. Zároveň jej v dokumente chýba podpora rôznych preventívnych programov.

,,Ako lekárka vnímam tiež potrebu vynaložiť zdroje do projektov na zníženie obezity, alkoholizmu, zmien životosprávy, čo sú jedni z priamych príčin kardiovaskulárnych, onkologických chorôb a cukrovky,“ priblížila Kolejáková, ktorá je aj členkou Predsedníctva KDH.

Investície do budov a infraštruktúry sú potrebné, ale neriešia akútny nedostatok zdravotníkov, spôsobený starnutím a odchodmi do zahraničia, preto tento Plán vníma KDH ako polovičné riešenie, ktorý sa nesústredí na udržanie a výchovu novej generácie. ,,Vybudovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť nie je krátkodobá záležitosť. Výchova a zvyšovanie kompetencií ľudských zdrojov si vyžadujú svoj čas, ale je nevyhnutné začať okamžite a prioritne sa tomu venovať. Je dôležité investovať do ľudí, zlepšiť situáciu vo výchove a vzdelávaní nastupujúcej generácie zdravotníkov,“ uzavrela Monika Kolejáková.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.