KDH podporuje medikov, zvýšiť ich počet o 150 je marketingový ťah a nie komplexné opatrenie

KDH podporuje lekársku študentskú obec v jej stanovisku, že navýšenie počtu medikov na slovenských vysokých školách situáciu v zdravotníctve nevyrieši. Zvýšiť počet medikov o 150 považuje KDH za marketingový ťah Hlasu. Slovenské zdravotníctvo potrebuje komplexné riešenia, ktoré aj reálne situáciu zlepšia. Prioritným krokom musia byť podľa hnutia zdravotné sestry.

KDH už v utorok na tlačovom brífingu upozornilo na nekomplexné opatrenia, dopady na slovenských študentov a absentujúce kroky k zlepšeniu situácie so zdravotnými sestrami a predstavilo riešenia v oboch prípadoch.

,,Apelujeme na vládu, aby pre medikov a absolventov lekárskych fakúlt zabezpečila dôstojné podmienky. Aby nenavyšovala iba ich počty, ale zamerala sa aj na kvalitu výučby a zlepšila vedecké prostredie,“ vysvetľuje poslanec KDH Peter STACHURA.

KDH nerozumie ani krokom vlády, prečo rozhodnutie navýšiť počet medikov poriadne neodkomunikovala so slovenskou študentskou obcou. ,,Ďalšie navýšenie slovenských študentov sa dotkne predovšetkým ich. Už dlhšie poukazujú na zhoršenie kvality výučby, nepostačujúce materiálne a technické vybavenie, či problémy s praktickou výučbou pri lôžku pacienta,“ reaguje poslanec KDH František MAJERSKÝ.

Stachura ďalej upozorňuje na dostupné informácie, žena Slovensku sa nám postupne podarilo navýšiť počet slovenských absolventov, ktorí začínajú pracovať v slovenskom zdravotníctve na takmer 75 percent. ,,Alarmujúci stav však ostáva pri zdravotných sestrách. Do zdravotníckeho povolania na Slovensku nastupuje iba okolo 50 percent všetkých absolventov, čo je veľmi negatívne,“ dopĺňa Stachura.

Podľa Františka Majerského máme jedny z najkvalitnejších zdravotných sestier, ktoré dokážu pracovať v špičkových nemocniciach po celom svete. ,,My si ich vychovávame a z toho nám 50 percent sestier odchádza do zahraničia alebo vôbec nepracuje v zdravotníctve. A to je najväčší problém, ktorý musíme riešiť. Ak nám odídu sestry budeme zatvárať nemocnice, ambulancie a to bude mať devastačné dôsledky pre slovenské zdravotníctvo a našich pacientov,“ uzatvára F. Majerský.

KDH navrhlo, aby došlo k obmedzeniu zahraničných študentov na únosnú mieru a kompenzovali sa finančné výpadky pre lekárske fakulty.  Vláda by mala prísť s riešeniami v oblasti pracovného prostredia v nemocniciach, ktoré často odrádza absolventov od výkonu práce v nich.  Pri analytických výpočtoch žiada hnutie zohľadniť aj veľké množstvo slovenských študentov v susednej Českej republike, ktorých časť by sme mali vedieť zatraktívnením pracovného prostredia na Slovensku pritiahnuť späť.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*