KDH vyjadruje obavy zo správy Matić a žiada vládu chrániť právomoci SR

Predsedníctvo KDH vyjadruje obavu nad možnosťou prijatia správy Matić o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach žien v EÚ, o ktorej bude Európsky parlament hlasovať v blízkej budúcnosti. Táto správa porušuje princíp subsidiarity chránený európskymi zmluvami tým, že zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov EÚ v oblasti zdravotníckej politiky, služieb a starostlivosti, ako aj v oblasti vzdelávania od útleho veku.

V stanovisku, ktoré Kresťanskodemokratické hnutie prijalo na zasadnutí Predsedníctva strany, ďalej uvádza, že tým, že správa presadzuje myšlienku vytvorenia nového ľudského práva – práva na potrat, usiluje sa rozbiť koncepciu Ústavy SR a prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti slobody svedomia a slobody prejavu. Jednotlivé časti správy priamo popierajú hodnoty, na ktorých je postavený právny a kultúrny základ súčasnej SR.

Dnes je už jasné, že prijatie tejto správy zároveň predstavuje spôsob, ako si postupne európske inštitúcie môžu prisvojovať nové kompetencie v tejto oblasti a smeruje priamo k takému legislatívnemu procesu, ktorý je v príkrom rozpore so základnými normami, na ktorých je vybudovaná naša civilizácia, myslenie a sloboda.

Predsedníctvo KDH v tejto súvislosti žiada, aby vláda SR využila všetky prostriedky na zastavenie tohto trendu v EÚ, zvlášť v súvislosti so súčasne sa konajúcou Konferenciou o budúcností Európy. Rozdelenie kompetencií medzi členskými štátmi a EÚ, dohodnuté v zakladajúcich európskych zmluvách, je pilierom vzájomnej dôvery. Naštrbenie tejto dôvery podstatne oslabuje základy a životaschopnosť celého projektu jednotnej Európy.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.