KDH vyzýva envirorezort umožniť zásah proti medveďom v intraviláne obcí

KDH vyzýva ministra životného prostredia, aby umožnil zasiahnuť proti medveďom v intraviláne miest a obcí príslušným poľovným združeniam v obciach, kde sa predpokladá možný výskyt medveďa. Reagujú kresťanskí demokrati na množiace sa prípady stretu a útoku medveďa na človeka z posledných dní.

,,Súčasní vládni politici mali pred voľbami plné reči rýchlych riešení problémov s medveďmi. Po voľbách žiadne zázračné riešenie neprišlo. Na takéto prípady mohol byť rezort životného prostredia lepšie pripravený,“ upozorňuje poslanec KDH a člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marián ČAUČÍK.

Podľa platnej legislatívy môžu eliminovať problémové jedince členovia zásahového tímu medveďa hnedého. ,,V prípadoch, ako sa stal v Liptovskom Mikuláši, ide o čas a v takom prípade je dôležitá súčinnosť príslušníkov polície a poľovníkov, ktorí sú na mieste a môžu na zlikvidovanie hrozby útočiaceho medveďa využiť inštitút krajnej núdze,“ spresňuje ČAUČÍK.

Podľa KDH potrebujeme zabezpečiť väčšiu spoluprácu Štátnej ochrany prírody (ŠOP), polície SR, poľovných združení a samospráv. ,,Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť tréning policajných zložiek, aby boli pripravené zasiahnuť aj proti medveďovi či inému tvorovi, ktorý ohrozuje život a zdravie ľudí. Sme presvedčení, že je potrebné aktualizovať aj vládny Program starostlivosti o medveďa hnedého a umožniť reguláciu jeho početnosti,“ vysvetľuje právny expert KDH Jozef HUMENSKÝ.

KDH upozorňuje aj na fakt, že v neposlednom rade by mal envirorezort urýchlene vypracovať pravidlá odškodňovania po napadnutí šelmami a to pre obete, ktoré utrpeli škody na zdraví a živote a tiež škody na majetku, ktoré šelmy spôsobujú predovšetkým farmárom.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*