KDH žiada rezort zdravotníctva preplácať onkoliek s významným prínosom v boji proti rakovine prsníka  

KDH žiada ministerku Dolinkovú prijať také riešenia, ktoré v čo najkratšom možnom čase umožnia uhrádzať inovatívny liek Trodelvy pacientkam v pokročilom štádiu onkologického ochorenia rakoviny prsníka z verejného zdravotného poistenia. Priama platba tohto lieku sa odhaduje v desiatkach tisíc eur, ktorú si pacientky dovoliť nemôžu, navyše liek má aj medzinárodné pozitívne odporúčania na jeho použitie.

,,Aj Národný inštitút pre hodnoty a technológie v zdravotníctve hodnotil daný liek  v decembri minulý rok ako významný s prínosom pre liečbu pacientov s týmto typom onkologického ochorenia. Z medzinárodného  hľadiska, napríklad vo Veľkej Británii má liek Trodelvy od mája 2022 pozitívne odporúčanie na štandardné hradenie v predmetnej indikácii, v Českej republike je liek od 25. mája 2023 do 1. júla 2026 rovnako hradený z verejného zdravotného poistenia,“ vysvetľuje poslanec KDH a člen zdravotného výboru František MAJERSKÝ.

KDH upozorňuje, že liek Trodelvy navyše nie je na Slovensku ani systémový problém práve naopak, je príkladom toho, ako sa to má robiť v prípade inovatívneho lieku.

Trodelvy má prvú registráciu v Európskej liekovej agentúre (EMA) na použitie v Európskej únii (EÚ) z novembra 2021. Americká lieková agentúra (FDA) ho schválila na použitie v USA vo februári 2023. Držiteľ registrácie požiadal o kategorizáciu na Slovensku 31. júla 2023. ,,Odvtedy beží kategorizačný proces, ktorý by mal skončiť do konca marca 2024, alebo bude ďalej pokračovať, ak sa nedohodnú na zmluve o úhrade z poistenia. Jediné, čo by sa tomu procesu dalo vyčítať, že posudzovanie trvalo päť mesiacov, odvtedy bežia už len zákonné lehoty,“  spresňuje František MAJERSKÝ.

Podľa dostupných štatistík je najčastejšou onkologickou diagnózou v prípade žien práve rakovina prsníka. Karcinóm prsníka tvorí na Slovensku 18 percent zo všetkých karcinómov v ženskej populácii.

,,Aj na základe vyššie uvedeného nerozumiem, prečo na Slovensku nedokážeme pacientkam v pokročilom štádiu onkologického ochorenia zabezpečiť z verejného zdravotného poistenia úhradu inovatívneho lieku, ktorý má preukázaný významný klinický prínos pri agresívnom nádore prsníka, ktorý má vysokú mortalitu,“ dodáva František MAJERSKÝ.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*