KDH žiada stiahnuť novelu zákona o ochrane prírody a predložiť vládny návrh

Návrh prevodu štátnych pozemkov v národných parkoch na Štátnu ochranu prírody je nedomyslený, deje sa neštandardne a vyvoláva zbytočné napätie. Upozorňuje na to podpredseda KDH Marián Čaučík s tým, že poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny treba stiahnuť, dopracovať a predložiť ako vládny návrh.

Zmena správy národných parkov vyvoláva veľa otáznikov. Nový správca – Štátna ochrana prírody nemá vybudované materiálne, technické, ani personálne kapacity. Z návrhu zákona nie je zrejmé ani to, akým spôsobom a z akých zdrojov sa bude starostlivosť o pozemky po novom realizovať, čo je aj námietka Ministerstva financií k predmetnej novele.

,,Jednotná správa chránených území a efektívna ochrana prírody a biodiverzity je dobrý cieľ, ale iba prevodom správy štátnych pozemkov na organizáciu ochrany prírody sa neudeje. Vzhľadom na závažnosť problému sa očakáva zodpovednejšia príprava a široká debata, ktorá namiesto rozširujúceho sa napätia dotknutých situáciu upokojí a nájde dobré riešenie. To sa zatiaľ nedeje,“ vysvetľuje Marián Čaučík.

Jednotná správa chránených území je komplexný problém, pretože až 48 percent územia národných parkov je majetkom neštátnych vlastníkov.

,,Vládna koalícia zobrala vec zo zlého konca. Nariadeniu cez zákon musí predchádzať odborná diskusia tak, aby sa nie oznamom, ale v dialógu s dotknutými subjektmi našiel optimálny model správy národných parkov. Aktuálne znenie poslaneckej novely vyvoláva veľa otáznikov o budúcnosti i o transparentnosti procesov,upozorňuje Čaučík.

Keďže ide o poslanecký návrh, novela nemusela prejsť odbornou diskusiou, podľa Čaučíka ju však očividne potrebuje. ,,Takáto vážna novela zákona musí byť predložená ako vládny návrh, ktorý si vyžiada medzirezortné pripomienkové konanie orgánov štátnej správy i dotknutých inštitúcií,“ hovorí Čaučík. Prijatie zákona v tejto podobe podľa neho nezabezpečí kvalitnejšie procesy a ochranu prírody a krajiny na Slovensku. ,,Preto žiadame stiahnuť poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, o ktorej má plénum NR SR rokovať tento týždeň. Prijímať vážne rozhodnutia bez adekvátnej odbornej diskusie naznačuje neochotu robiť to kompetentne a transparentne,“ uzavrel podpredseda KDH.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*