KDH zvolalo okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými

KDH na pondelok 25. marca zvolalo okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi a dospelými. Na okrúhly stôl prijali pozvanie, minister práce a sociálnych vecí ČR Marian Jurečka, komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská, predstavitelia strán KDH, Progresívne Slovensko a hnutia Slovensko, zástupca SK8 a organizácie, ktoré sa venujú pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením.  

,,Je na čase odhodiť politické tričká a začať v oblasti pomoci rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými ťahať za jeden povraz. Mrzí ma preto, že pozvanie na náš okrúhly stôl neprijali zástupcovia ministerstva práca a koaličných strán. Vážim, že na náš okrúhly stôl prišiel minister páce a sociálnych vecí ČR Marian Jurečka ako aj komisárka pre deti so zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská. Na okrúhlom stole zaznelo viacero dôležitých podnetov, ktoré už čoskoro pretavíme do návrhov zákonov v parlamente. Napríklad na najbližšiu schôdzu budem predkladať návrh zákona, aby sa príspevok pre domácich opatrovateľov nekrátil, ak ich príjem presiahne 2,5 násobok životného minima,” hovorí Martina HOLEČKOVÁ, predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť. 

Europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN poukazuje na to, že Slovensko má síce k dispozícii eurofondy aj na financovanie sociálnej oblasti, avšak tieto nie je dlhodobo schopné efektívne využiť na systémové reformy, ktoré by zabezpečili lepšie fungovanie sektora. ,,Dlhodobo na európskej úrovni bojujem aj za lepšie podmienky pre opatrovateľov a kvalitnejšie služby pre klientov. V rámci Európskej stratégie pre oblasť starostlivosti som presadila tiež požiadavku dostupných odľahčovacích služieb pre opatrovateľov, aby si mohli pri tejto fyzicky a psychicky tak ťažkej práci oddýchnuť.  Medzi ďalšie návrhy patrilo napríklad aj poskytovanie psychologickej podpory, ktorá je pri nepretržitej starostlivosti o deti či príbuzných nevyhnutnosťou,” dodáva Lexmann.

,,Zdravotne znevýhodení sú bohužiaľ dlhodobo na okraji tejto spoločnosti. Obce a mestá majú v súčasnosti skutočne poddimenzovanú opatrovateľskú službu v domácnosti a odľahčovacia služba nám funguje len na papieri. My v Progresívnom Slovensku urobíme všetko preto, aby sme docielili lepší život pre osoby so zdravotným znevýhodnením,” hovorí poslankyňa Progresívneho Slovenska Veronika Veslárová. 

,,Pre hnutie Slovensko bola, je a bude pomoc rodinám s deťmi vždy s jednou z priorít. O to viac, ak ide o deti so zdravotným znevýhodnením. Dôkazom toho je množstvo našich úspešným opatrení na pomoc rodinám s deťmi počas minulého volebného obdobia,” dodáva poslankyňa hnutia Slovensko Anežka Škopová

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*