Konflikt záujmov doc. Kuželu môže ohroziť starostlivosť o slovenských pacientov v UNB

KDH považuje hromadné a očividne organizované podanie výpovedí zdravotníkov  z Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) za príklad konfliktu záujmov v zdravotníctve, ktorý môže ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov. Docent Kužela, ako prednosta Gastroenterologickej kliniky UNB motivoval takmer celý kolektív gastroenterológie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda k hromadnej výpovedi a odchodu do konkurenčnej Nemocnice sv. Michala (NsM), kde je riaditeľom.  Hnutie upozorňuje, že docent Kužela sedí na niekoľkých stoličkách a zjavne nereprezentuje záujmy UNB, ale nemocnice Ministerstva vnútra SR.  

Okrem tejto skutočnosti je zarážajúce, že oproti Nemocnici sv. Michala sa nachádza súkromné gastroenterologické centrum, ktoré vlastní manželka pána Kuželu, a v ktorom má vlastnú ambulanciu aj on.

,,Pán Kužela sedí na toľkých stoličkách, že je až neuveriteľné, ako to môže jeden človek stíhať.  No ešte väčším problémom je, že tento úmyselný presun zdravotníkov z UNB môže ohroziť  poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti jediného lôžkového gastroenterologického oddelenia.“ vysvetľuje poslanec KDH Peter STACHURA.

KDH poukazuje na to, že takýto postup môže spôsobiť, že akútne zákroky, často u vysoko rizikových pacientov, ktorí spôsobujú vysoké náklady, sa budú vykonávať v UNB a tie ekonomicky výhodnejšie si presunie docent Kužela do Nemocnice sv. Michala. ,,Navyše podľa medializovaných informácií chcú zaviazať lekárov z Nemocnice sv. Michala, aby pomohli zabezpečiť chod obidvoch oddelení. Vieme zaručiť, že pacienti v akútnom stave dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť včas,“ pýta sa Peter STACHURA.

Stachura ďalej upozorňuje aj na riziko posúvania pacientov z NsM na oproti sídliacu súkromnú kliniku, ktorú vlastní manželka pána Kuželu.

,,Nechceme, aby hromadné výpovede celých oddelení ohrozovali zdravotnú starostlivosť na Slovensku. V parlamente preto chceme predložiť novelu zákonníka práce, ktorá by upravovala výpovedné lehoty zamestnancov kritickej infraštruktúry podľa počtu odpracovaných rokov u daného zamestnávateľa,“ uzatvára Stachura.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*