Krízová situácia pod Strečnom si vyžaduje okamžité riešenie, ohrozené sú tisícky ľudí

KDH apeluje na Slovenskú správu ciest (SSC), aby bezodkladne prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie stabilizácie svahu a opravu poškodeného úseku cesty pod Strečnom. Hnutie zároveň vyzýva kabinet Roberta Fica, aby tejto situácii venoval maximálnu pozornosť a poskytol nevyhnutné finančné i ľudské zdroje na rýchlu a efektívnu sanáciu. Reaguje KDH na rozhodnutie oddialenia sanácie brala pod Strečnom.

Zosuv svahu poškodil vozovku a krajnicu na ceste pod Strečnom 7. februára, čo následne viedlo k poškodeniu dvoch vozidiel. Bolo vyhlásené mimoriadne riziko pádu skál, no so sanáciou sa aj po viac ako 2 týždňoch čaká.

,,Rozumieme tomu, že stav brala pod Strečnom potrebuje geologický prieskum či vyhodnocovanie dát, no ide o krízovú situáciu, pri ktorej sa SSC správa nezodpovedne, čím ohrozuje bezpečnosť občanov. Nemôže byť predsa dôvod vyčkávať so sanáciou brala absencia materiálno – technického zabezpečenia a ľudských zdrojov, ako to bolo uvedené po zasadnutí krízového štábu,“ vysvetľuje poslanec a podpredseda KDH Igor JANCKULÍK.

Cesta popod Strečno je jednou z najfrekventovanejších ciest na Slovensku, ktorou prejde denne až 32 – tisíc áut. ,,Je to obrovské nebezpečenstvo pre ľudí. V takýchto prípadoch musí zakročiť ministerstvo dopravy či vláda. Bezpečnosť občanov a udržateľnosť našej infraštruktúry musí byť na prvom mieste. Nemôžeme si dovoliť čakať na ďalšie nešťastie. Je očividné, že situácia si vyžaduje okamžité a komplexné riešenie a my budeme trvať na prijatí adekvátnych opatrení,“ dodáva JANCKULÍK.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*