Kto sa postará o našich seniorov a chorých? Opatrovatelia sú na kolenách, kolapsu zabráni iba radikálna zmena financovania

Opatrovatelia na Slovensku sú v takej kritickej situácii, že nutne musia nastať zásadné zmeny financovania sektora. Nekonanie predošlých vlád už totiž nie je možné naprávať kozmetickými riešeniami. Preto KDH navrhuje zvýšiť o 500 eur príspevok pre domácich opatrovateľov, o 50 percent mzdy v sociálnych službách, ako aj zvýšiť podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť z 0,8 % HDP na európsku úroveň 1,7 % HDP. Inak hrozí, že o seniorov a odkázaných ľudí sa nebude mať kto postarať. 

Podľa KDH sa týmito krokmi za- traktívni práca v sociálnych službách a opatrovateľky nebudú musieť opúšťať svoje rodiny a pracovať v zahraničí. KDH zdôrazňuje, že zvyšovanie platov i podielu výdavkov z HDP musí byť postupné tak, aby to zvládli verejné financie.

„Po dôkladných analýzach a debatách s odborníkmi vychádza jediné: pokiaľ sa chceme v oblasti opatrovateľstva konečne reálne posunúť dopredu, štát musí pre opatrovateľky nájsť peniaze, aby chceli pracovať na Slovensku. Ak im nezvýšime mzdy a neudržíme ich doma, systém skolabuje,“ upozorňuje členka vedenia KDH Martina HOLEČKOVÁ, ktorá sa venuje otázkam sociálnej a rodinnej politiky.

Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že sociálne služby a dlhodobá starostlivosť si nutne vyžadujú nový zákon. „Pripravíme zákon, ktorý zadefinuje profesiu, posilní kompetencie a vzdelávanie formálneho a neformálneho „opatrovateľa“, zavedieme možnosť rekondičných pobytov hradených zo strany štátu pre zamestnancov v sociálnej oblasti a zrovnoprávnime financovanie verejných a neverejných poskytovateľov. Zároveň zjednotíme proces posudzovania,“ vysvetľuje expertka KDH na sociálnu a rodinnú politiku a pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím Anna LAURINEC ŠMEHILOVÁ. 

„Takisto chceme zaviesť osobný rozpočet pre odkázaných ľudí formou poukazov, aby si sami mohli vybrať spôsob a formu opatery cez sociálne služby či kompenzácie, ktoré potrebujú. A musíme otvoriť dialóg so zástupcami miestnej samosprávy o novom prerozdelení kompetencií s cieľom presunúť pobytové formy sociálnych služieb na kraje,“ dodáva Holečková. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*