Ministerstvo dopravy nevie, aké miliónové projekty má pod sebou?

Rezort dopravy tvrdí, že s projektom vytvor.me, z ktorého sa absurdne prideľujú dotácie za 13 miliónov eur pre najrýchlejších klikačov, nič nemá. Táto reakcia je nepochopiteľná, alibistická a vytvára otázniky o spôsobe riadenia čerpania zdrojov, za ktoré ministerstvo zodpovedá. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie. 

,,Chce rezort dopravy na čele s ministrom Doležalom povedať, že ako riadiaci orgán nemá nič spoločné s operačným programom (OP) Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, z ktorého sú poskytované finančné prostriedky? Ministerstvo naopak nesie hlavnú zodpovednosť a nemôže mu byť jedno, ako a kam smerujú peniaze z OP, ktorý riadi. Povedať, že riadiaci orgán s projektom, za ktorý zodpovedá, nič nemá a nevie nič urobiť s jeho zlým nastavením, je smiešne,uvádza predseda KDH Milan MAJERSKÝ v reakcii na stanovisko ministerstva dopravy. 

To uviedlo, že nijako ,,nespolupracovalo ani na vytvorení webstránky vytvor.me, ani na prideľovaní peňazí a dokonca žiadnym spôsobom neparticipovalo ani na stanovení podmienok prideľovania dotácií“, pričom dokonca bude žiadať o odstránenie svojho loga zo stránky projektu. 


KDH ministerstvu pripomína zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podľa neho riadiaci orgán síce môže poveriť sprostredkovateľský orgán (v tomto prípade ministerstvo hospodárstva) vykonávaním časti svojich úloh či riadením časti operačného programu, ale tým sa nezbavuje zodpovednosti za realizáciu operačného programu. ,,Ak je niekto raz riadiaci orgán, mal by robiť aj kontrolu, ako sa s verejnými zdrojmi nakladá, a nie sa naopak alibisticky snažiť zbaviť zodpovednosti,“ zdôrazňuje Majerský. 

Hnutie naďalej žiada ministrov Andreja Doležala (Sme rodina) a Richarda Sulíka (SaS) o okamžité vysvetlenie, prešetrenie a nápravu absurdného prideľovania dotácií na podporu kreatívneho priemyslu spolu za 13 miliónov eur. Pri žiadostiach sa pred kvalitou uprednostňujú najrýchlejší klikači. Žiadať o peniaze možno cez webovú stránku vytvor.me.

,,O verejné prostriedky sa tu môžu uchádzať iba tí, ktorí vyhrajú boj o sekundy a v čase otvorenia výzvy odošlú zložitý formulár približne do dvoch minút. Je to výsmech a hanba. Heslo kto prv klikne, ten prv berie, robí z dotačnej schémy frašku,“ vysvetľuje podpredseda KDH Igor JANCKULÍK. Žiada tiež vysvetlenie, prečo nie sú vopred zverejnené obsiahle dokumenty, ktoré nie je možné prečítať za pár sekúnd, avšak podnikatelia sú nezmyselnou mechanikou nútení súhlasiť s ich znením, ak chcú o dotáciu reálne zabojovať.

Prideľovanie dotácií na kreatívne služby zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá patrí pod ministerstvo hospodárstva. Riadiacim orgánom pre tieto projekty je ministerstvo dopravy.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*