Mladí farmári sú na kolenách, minister Takáč musí konať, tvrdí poslanec KDH Marián Čaučík

KDH vyzýva ministra pôdohospodárstva, aby zasiahol a pomohol mladým farmárom, ktorým hrozí likvidačná sankcia vo výške 35 – tisíc eur. Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) totiž žiada viac ako 50 začínajúcich farmárov o vrátenie prvej splátky pomoci na začatie podnikateľskej činnosti len kvôli tomu, že si o druhú splátku nepožiadali v termíne uvedenom v zmluve.

Člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR Marián Čaučík požiadal dnes na výbore ministra Takáča o urýchlené riešenie problému mnohých mladých farmárov. „Problém, ktorý vznikol sa podľa nás dá riešiť dodatkom k predmetným zmluvám, o čom musí rozhodnúť ministerstvo pôdohospodárstva. Som presvedčený, že ak minister situáciu bude chcieť riešiť, Európska komisia s dodatkami k zmluvám bude súhlasiť. Likvidačné sankcie určite nie sú v súlade so záujmami EÚ, národnými záujmami Slovenska, a ani s cieľmi stanovenými v Programe rozvoja vidieka. Vyzval som dnes na výbore ministra Takáča na urýchlené konanie, lebo pre dotknutých farmárov neskoro znamená koniec,“ vysvetľuje ČAUČÍK.  

Jednou z výziev pre slovenské poľnohospodárstvo je starnutie poľnohospodárov, ktoré podľa poslednej „Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike“ pokračovalo aj v roku 2022. ,,Je pre mňa zarážajúce to, že by PPA malo v tomto kontexte pýtať od začínajúcich farmárov späť peniaze, ktoré reálne investovali, len pre neprimerane tvrdo nastavené administratívne kritériá v zmluvách,“ hovorí ČAUČÍK a spresňuje, že ide o zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 50 – tisíc eur
(projekt vychádzajúci z výzvy 9/PRV/2015).

Marián Čaučík upozorňuje aj na situáciu s priamymi platbami pre poľnohospodárov. Minister Takáč totiž rozhodol o tom, že v decembri 2023 sa vyplatia len zálohové platby za tento rok vo výške 50 percent pre 70 percent žiadateľov v sume 131 miliónov eur. Ďalšie platby by slovenským poľnohospodárom mali ísť koncom januára a začiatkom februára 2024.

,,Chcem poukázať na prax z minulosti, kedy sa vyplácali v decembri platby v plnom rozsahu. Napríklad v roku 2020 bolo k 15. decembru podpísaných 18 200 rozhodnutí, čím vyplatili 91 percent žiadateľov a k rovnakému dátumu uhradili 86 percent zdrojov z alokovanej čiastky určenej pre priame platby. Upozornil som na to, že farmári s takouto zmenou režimu vyplácania priamych platieb nepočítali, mnohí majú nastavené úvery ku koncu roka a očakávali platby v plnej výške, čo im môže spôsobiť značné finančné problémy,“ uzatvára ČAUČÍK.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*