Na dianie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a odvolanie jej generálneho riaditeľa Strapka si treba posvietiť

Podľa KDH nie je isté, či sa racionalizačné opatrenia, ktoré úradujúci minister Palkovič požadoval od vedenia štátnej poisťovne, dali uskutočniť bez toho, aby nebola obmedzená  úroveň alebo rozsah  poskytovanej zdravotnej starostlivosti. O to viac, keď chýbajú systémové racionalizačné opatrenia na cenotvorbu v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a celkovo rozpočtované zdroje v systéme. 

„Odvolaný generálny riaditeľ Strapko upozornil na to, že ministerstvo zdravotníctva od štátnej poisťovne  žiadalo zastavenie hradenia liekov na výnimky, čo by spôsobilo vážne hazardovanie s osudmi tisícov ľudí odkázaných na túto liečbu. KDH odmieta takýto návrh riešenia problémov zo strany ministerstva. Rovnako odmietame, aby sa generálny riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne odvolával telefonicky, počas plánovanej dovolenky,“ hovorí expert KDH na zdravotníctvo Peter STACHURA 

Kresťanskí demokrati budú pozorne sledovať, akým smerom sa bude uberať VŠZP, čo naznačí aj výber nového generálneho riaditeľa. Zároveň nerozumejú, ako môže byť v záujme štátu  vymieňať vedenie štátnej zdravotnej poisťovne len pár mesiacov pred voľbami, a to v situácii, keď verejnosti nie je  známe nielen ako bude vyzerať rozpočet zdravotníctva na rok 2024, ale ani ako sa dofinancuje rok 2023. 

„Od ministra očakávame návrh zabezpečenia vyrovnaného a predvídateľného hospodárenia v rezorte a nie len delegovanie problému na nižšie úrovne. Tiež sa pýtame, či je v záujme občanov, aby úradnícka vláda výrazne oslabila štátnu zdravotnú poisťovňu uprostred prepoisťovacej kampane, lebo tak môže spôsobiť ďalší odliv jej poistencov. Rovnako chceme vedieť, či za týmto rozhodnutím nie je aj váhavý postoj doterajšieho vedenia všeobecnej zdravotnej poisťovne zazmluvniť ústavnú zdravotnú starostlivosť v súkromnej nemocnici Bory, na ktorú v tohtoročnom rozpočte nie sú peniaze,“ upozorňuje Stachura. 

KDH bude venovať pozornosť ďalšie kroky ministerstva zdravotníctva, ktoré má aj v úradníckej vláde povinnosť zastupovať verejný záujem. Zlá finančná  situácia v štátnej zdravotnej poisťovni je totiž podľa vedenia poisťovne spôsobená predovšetkým nedôsledným rozpočtovaním príjmov a výdavkov poisťovne. Nepredvídané nižšie odvody ekonomicky aktívnych osôb do zdravotnej poisťovne, zvýšené náklady na mzdy zdravotníkov alebo voľnejšie kritériá na vstup inovatívnych liekov spôsobili rozkolísanie financovania nielen štátnej zdravotnej poisťovne, ale aj súkromných zdravotných poisťovní, ktoré počas roku hospodária rovnako so stratou. 

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*