Navýšiť počet medikov situáciu v slovenskom zdravotníctve nevyrieši, vláda zabúda na sestry  

KDH oceňuje, že vláda SR sa zaoberá otázkou chýbajúceho zdravotníckeho personálu na Slovensku, no navýšiť počet slovenských študentov na lekárskych fakultách o ďalších 150 situáciu v zdravotníctve nevyrieši. Zároveň, toto navýšenie môže ešte viac ohroziť kvalitu výučby slovenských študentov medicíny. KDH zdôrazňuje, že najväčším problémom súčasného manažmentu zdravotníckeho personálu na Slovensku sú sestry. Na nich stojí a padá adekvátne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vláda zatiaľ s riešením neprišla.

,,Najvypuklejším problémom v zdravotníckej personálnej politike dnes predstavujú zdravotné sestry. Kým počet mladých lekárov do 40 rokov mierne rastie, počet sestier do 40 rokov ďalej alarmujúco klesá. Práve tu by mali byť zacielené prvé kroky novej vlády. Tie neprichádzajú,“ upozorňuje poslanec KDH Peter STACHURA.

Poslanec KDH František MAJERSKÝ ocenil najmä zdravotné sestry. ,,Máme jedny z najkvalitnejších zdravotných sestier, ktoré dokážu pracovať v špičkových nemocniciach po celom svete. My si ich vychovávame a z toho nám 50 percent sestier odchádza do zahraničia alebo vôbec nepracuje v zdravotníctve. A to je najväčší problém, ktorý musíme riešiť. Ak nám odídu sestry budeme zatvárať nemocnice, ambulancie a to bude mať devastačné dôsledky pre slovenské zdravotníctvo a našich pacientov.“

V okolitých krajinách okolo 20 – 30 percent absolventov zdravotníckych odborov nenastúpi do vyštudovaného povolania. Časť z nich odchádza do zahraničia, časť začína pracovať v inom sektore.

,,Na Slovensku sa nám podľa dostupných informácií postupne podarilo navýšiť počet slovenských absolventov, ktorí začínajú pracovať v slovenskom zdravotníctve na takmer 75 percent. Alarmujúci stav však ostáva u zdravotných sestier. Do zdravotníckeho povolania na Slovensku nastupuje iba okolo 50 percent všetkých absolventov, čo je veľmi negatívne, vysvetľuje poslanec KDH Peter STACHURA.

Z aktuálne dostupných údajov nie je známe, či predpokladané navýšenie počtu novoprijatých medikov bude automaticky znamenať aj redukciu počtu zahraničných študentov, ktorých počty v posledných rokoch extrémne narástli.

,,Mrzí nás, že rozhodnutie o navýšení počtu slovenských študentov nebolo riadne prediskutované so slovenskou študentskou obcou. Ďalšie navýšenie slovenských študentov sa dotkne predovšetkým ich. Už dlhšie poukazujú na zhoršenie kvality výučby, nepostačujúce materiálne a technické vybavenie, či problémy s praktickou výučbou pri lôžku pacienta,“ dodáva poslanec KDH František MAJERSKÝ.

KDH apeluje na vládu, aby pre medikov a absolventov lekárskych fakúlt zabezpečila dôstojné podmienky. Aby nenavyšovala iba ich počty, ale zamerala sa aj na kvalitu výučby a zlepšila vedecké prostredie.

,,Žiadame, aby došlo k obmedzeniu zahraničných študentov na únosnú mieru a kompenzácii finančných výpadkov pre lekárske fakulty.  Rovnako očakávame, že nová vláda príde s riešeniami v oblasti pracovného prostredia v našich nemocniciach, ktoré často odrádza absolventov od výkonu práce v nich.  Pri analytických výpočtoch žiadame zohľadniť aj veľké množstvo slovenských študentov v susednej Českej republike, ktorých časť by sme mali vedieť zatraktívnením pracovného prostredia na Slovensku pritiahnuť späť,“ uzatvára poslanec KDH Ján HORECKÝ.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*