Nečakajme na ďalšie ľudské obete a riešme neúnosný manažment medveďov

Aktuálny stav manažmentu medveďa na Slovensku je neúnosný a kompetentní musia bezodkladne konať. Nemôžeme iba nečinne čakať na ďalšiu tragédiu v dôsledku stretu medveďa s človekom, pričom zvlášť v dovolenkovej sezóne sa téma musí stať prioritou. Preto navrhujeme prijať rad systémových opatrení v spolupráci s orgánmi životného prostredia, lesníkmi, poľovníkmi i starostami dotknutých obcí, apeluje podpredseda KDH Marián Čaučík.


Medveď má svoj revír a životný priestor rovnako ako človek a týmto hraniciam podľa Čaučíka musíme dať jasné kontúry. „Nárast počtu medveďov, ktoré strácajú plachosť a prichádzajú zo svojho prirodzeného prostredia na polia, do záhrad či intravilánov obcí, je do značnej miery spôsobený vyššou populáciou medveďov, ale nielen ňou. Komplikáciou je vyhadzovanie odpadkov do prírody a na miesta, ktoré lákajú šelmy, ale aj pestovanie kukurice namiesto zemiakov na podhorských poliach,“ vysvetľuje podpredseda KDH. 

V rámci poľnohospodárskej produkcie je preto podľa Čaučíka potrebné upraviť dotáciu na pestovanie kukurice a repky olejnej v podhorských oblastiach a zvýhodniť možnosť pestovania zemiakov a iných plodín, ktoré nie sú také atraktívne pre medveďa. 

Ako tiež upozorňuje, ďalším riešením je posilnenie zásahových tímov pre medveďa hnedého, ktoré pomáhajú zviera vrátiť späť od ľudí do jeho prirodzeného prostredia. „Aktuálne máme na Slovensku iba jeden takýto tím s piatimi členmi, ale hlásenia stretov s medveďmi neustále pribúdajú. Jednoznačne treba dnes, nie o týždeň rozšíriť zásahové jednotky. Takisto sa musí odstrániť zdĺhavá byrokracia pri povolení odstrelu tých šeliem, ktoré sa ukážu ako problémové,“ navrhuje Čaučík.
Potrebné je tiež podľa neho vytvoriť tzv. medvedie centrá pre starostlivosť o jedincov bez matky, a to v bezpečnom prostredí pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. 

,,Nesmieme zabudnúť ani na kompenzovanie škôd pre poľnohospodárov, ktoré spôsobujú medvede či vlky. Flexibilný systém kompenzácií môžeme zrealizovať z prostriedkov rezortu životného prostredia a fondov Európskej únie,“ uzatvára Marián Čaučík sled opatrení, ktoré pomôžu chrániť ľudský život, ale zároveň vytvoria priestor pre pohyb medveďov v ich prirodzenom prostredí.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*