Novela stavebného zákona likviduje pamiatky a kultúrne dedičstvo

Novela stavebného zákona z dielne vicepremiéra Holého sa nevyhla ostrej kritike ani zo strany pamiatkarskej obce. Archeológ a krajský predseda KDH Ján Beljak  upozorňuje na vznik chaosu a ohrozenie pamiatok, pretože novela nerešpektuje kultúrne dedičstvo a degraduje pamiatkarov na stavebných úradníkov.

,,To, že tento návrh stavebného zákona neprešiel žiadnou odbornou ani verejnou diskusiou, je dehonestovanie odborníkov z každej oblasti, ktorej sa táto novela dotýka,“ hovorí Beljak. Pamiatkarom prekáža, že návrh zákona nerieši ochranu hnuteľných kultúrnych a pamiatkových zón či ochranných pásiem a pamätihodností.

 ,,Zákon v takejto podobe by spôsobil poškodzovanie nášho kultúrneho dedičstva. Zároveň degraduje krajské pamiatkové úrady a ich postavenie v systéme ochrany pamiatok na Slovensku, nehovoriac o personálnej nepripravenosti, hlavne počtom zamestnancov a ich kvalifikáciou na výkon stavebného zákona,  dodáva krajský predseda KDH.

Pracovníci pamiatkových úradov sú hlavne architekti, historici umenia či archeológovia, ktorí svojou kvalifikáciou nespadajú pod výkon stavebného práva. Zároveň plánované nové postavenie stavebných úradov a možná svojvôľa architekta pri nerešpektovaní podmienok zásahov do pamiatok vníma Beljak ako nekorektný krok pre celý pamiatkový fond.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*