Nový projekt pre opatrovateľskú službu nie je nový, ale obnovený a neprinesie systémové riešenie

KDH upozorňuje, že projekt v terénnej opatrovateľskej službe, ktorý dnes oznámil minister práce Erik Tomáš, nie je nový, ale obnovujúci sa desiatky rokov a neprinesie žiadny systémový pokrok v tejto oblasti. Kresťanskí demokrati už dlhodobo upozorňovali na to, že v terénnej opatrovateľskej službe je potrebné urobiť zásadné zmeny a zlepšiť jej dostupnosť pre všetkých občanov. 

,,Viac ako polovica ľudí na Slovensku, ktorí potrebujú opatrovateľa ho majú problém nájsť a projekt, ktorý dnes predstavil minister práce Tomáš tento problém zďaleka nerieši. Riešením predsa nemôže byť spustenie ďalšieho projektu financovaného rovnako z Európskeho sociálneho fondu, pretože ten má opäť obmedzené trvanie a po jeho ukončení ostanú odkázaní ľudia bez opatery a opatrovatelia prídu o prácu,“ upozorňuje predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť Martina HOLEČKOVÁ

Terénnu opatrovateľskú službu v súčasnosti poskytuje len 17 percent obcí a neposkytuje ju 2400 obcí z 2890. Štát musí začať aktívne pracovať na tom, aby sa mal kto o našich blízkych postarať.

Podľa poslankyne KDH Andrey TURČANOVEJ chýba v celom poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby systémovosť a kontinuita. ,,Celé desaťročia sa spoliehame len na eurofondy, ale pritom ide o starostlivosť o našich seniorov, ktorí nefungujú len na dvojročné obdobia tak ako sú výzvy z eurofondov. Zo zákona by mala každá obec poskytovať terénnu opatrovateľskú službu, no realita je taká, že ju neposkytuje viac ako 80 percent obcí. Z peňazí, ktoré dnes majú obce totiž nie je možné túto službu poskytovať, a preto tu musí pomôcť samosprávam vláda, čo sa momentálne nedeje,“ vysvetľuje Turčanová.

Holečková dodáva, že s terénnou opatrovateľskou službou pomáhajú samosprávam práve neverejní poskytovatelia. ,,Pre nich sú prestávky medzi projektmi likvidačné. Neverejným poskytovateľom by v súčasnej situácii pomohlo, aby štát odsúhlasil odklad odvodov alebo ich vykrytie zo štátneho rozpočtu.“

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*