Odôvodnenie na odvolanie Ľ. Blahu z funkcie podpredsedu NR SR

Dňa 02. novembra 2023 podpredseda Národnej rady Slovenskej zverejnil prostredníctvom sociálnych sietí propagandistické video, realizované na pôde Národnej rady Slovenskej republiky s obsahom, ktorý považujeme z dôvodov uvedených nižšie za neprípustný.

Demonštratívne odstránenie symbolov sveta, do ktorého Slovenská republika patrí a cynické nahradenie portrétu prezidentky Slovenskej republiky krvavým znakom sveta, ktorého sme sa pred vyše tridsiatimi rokmi zbavili považujeme za prekročenie Rubikonu a poníženie demokracie na Slovensku. Tieto kroky urobil podpredseda NRSR Ľuboš Blaha patrične demonštratívne, aby bolo všetkým jasné, že nejde len o nejaké nevinné upratovanie kancelárie podľa vlastného vkusu, ako nám to chcú nahovoriť vo svojich vyjadreniach niektorí politici súčasnej vládnej koalície.

Ľuboš Blaha už niekoľko rokov verejne prejavuje náklonnosť nedemokratickým režimom, režimom, ktoré Slovenskú republiku považujú za nepriateľskú krajinu, či režimom, s ktorými sme sa pred viac ako 30 rokmi rozlúčili Nežnou revolúciou. Konanie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné vnímať citlivo najmä preto, že ide o dlhoročne politicky činného predstaviteľa a nepochybne teda vie posúdiť spoločenské dopady svojho konania.

Podpredseda Národnej rady sa verejnou výmenou obrazu s oficiálnym portrétom prezidentky Slovenskej republiky za obraz zahraničného predstaviteľa najradikálnejšieho komunistického krídla – Che Guevaru – prejavil opovrhujúco k osobe prezidentky Slovenskej republiky ako aj k úradu prezidenta, ktorý v súčasnej dobe reprezentuje. Odstránením vlajky Európskej únie znevážil príslušnosť Slovenskej republiky k Európskej únii. Sme presvedčení, že svojim konaním propagoval hnutia smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd.

Toto konanie je nehorázne, neúctivé a nehodné pozície podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Aký by sme dali odkaz našim deťom a mládeži, ak by sme boli ochotní takéto pohŕdavé správanie akceptovať? Naozaj je toto to čo chce nová vláda urobiť? Vrátiť Slovensko desiatky rokov do minulosti a nahrádzať portrét prezidentky Slovenskej republiky komunistickým masovým vrahom? Alebo nebodaj spochybňovať naše členstvo, či dokonca až vystúpiť z Európskej únie? Naozaj chceme našim deťom ukázať, že je úplne v poriadku mať na stene namiesto oficiálneho portrétu prezidenta Slovenskej republiky obraz zahraničného masového vraha? Takto sa podľa novej vlády buduje národná hrdosť?

Podpredseda NRSR odstránením vlajky Európskej únie, teda spoločenstva, ktorého sme hrdým členom s tými najvyššími výhodami, v rozpore s oficiálnou politikou vlády de facto spochybnil naše členstvo v Európskej únii. Slovenskú republiku stálo nemalé úsilie zbaviť sa svojho komunistického dedičstva. Aký signál týmto konaním vysokého ústavného činiteľa vysielame našim najbližším spojencom a partnerom?

Nahradenie portrétu prezidentky republiky obrazom marxistického masového vraha a zločinca Ernesta Guevaru je neprípustné. Na Slovensku máme priamu voľbu prezidenta a takýmto neúctivým zaobchádzaním s portrétom zvolenej hlavy štátu sa spochybňujú výsledky demokratických volieb. V kancelárii podpredsedu NR SR tak teraz namiesto oficiálneho portrétu prezidentky Slovenskej republiky visí obraz človeka, ktorý vlastnoručne a so sadistickou krutosťou zabíjal politických oponentov. Áno, Che Guevara bol masovým vrahom. Ideme vari diskutovať, či zabitie odhadom 200 ľudí v rozpätí niekoľkých mesiacov je masová vražda, alebo nie? Je to tiež človek, ktorý rozsieval šialené marxisticko-leninské ideály vo svete a pred Valným zhromaždením OSN povedal: „Vraždili sme, vraždíme a budeme vraždiť, kým to bude potrebné.“ Chceme veriť, že pán Blaha týmto prezentuje iba svoj vnútorný svet, nie hodnotové nastavenie vláady, ktorej je druhým najvyššie postaveným predstaviteľom v parlamente!

Slovensko si zažilo 41 rokov komunistickej diktatúry a akékoľvek koketovanie s týmto režimom je neprijateľné. V rokoch 1948 až 1989 odsúdili a uväznili na Slovensku vyše 70-tisíc ľudí. Mnohí sa už nevrátili späť k svojim rodinám a vo väzení umreli. Neoprávnené rozsudky smrti vykonal režim nad piatimi desiatkami ľudí. Nútenými prácami prešlo vyše 13-tisíc občanov. Režim internoval takmer 5-tisíc rehoľníčok a rehoľníkov. K týmto číslam by sme mohli pridať mnohé ďalšie. Neodsúdených, ale dokaličených alebo umučených na smrť, pozabíjaných alebo pochytaných na hraniciach, vystavených násiliu v domácnostiach, zamestnaní, či postihovaných za svoje politické a náboženské presvedčenie.

Hoci máme na Slovensku už štvrťstoročie zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a máme ustanovenia v trestnom zákone, ktoré postihujú propagovanie tohto režimu, tak sa priamo v kancelárii podpredsedu Národnej rady SR objaví fotografia reprezentanta komunistického režimu. Pritom práve Národná rada bola nositeľkou a tvorkyňou tohto zákona.  

KDH ako najstaršia ponovembrová strana na Slovensku a priamy dedič protikomunistického disentu sa nemieni nečinne prizerať na takéto vulgárne a prízemné šliapanie po symboloch demokracie a ich nahrádzanie symbolmi jednej z najohavnejších diktatúr všetkých čias a navrhujeme odvolanie Ľuboša Blahu z pozície podpredsedu NR SR.

Veríme, že náš návrh podporia všetky politické strany a poslanci, ktorým záleží na tom, aký vzor dávame našim deťom a mládeži. Poslanci, ktorým zaleží na národnej hrdosti a úcte k úradu prezidenta, ktorí deklarujú, že miesto Slovenska je v euro-atlantických štruktúrach a je neprijateľné konať proti tomuto nášmu zahraničnopolitickému ukotveniu.

Konaním Ľuboša Blahu došlo k naplneniu dostatočných dôvodov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*