Ohlásená pomoc ľuďom je neskorá, slabá a nedotiahnutá

KDH víta opatrenia, ktoré ohlásila vláda na pomoc rodinám a tým, čo sa starajú o deti. Osobitne oceňuje zvýšenie daňového bonusu pre pracujúcich rodičov. K podobným krokom však mala vláda pristúpiť bez ohľadu na tohtoročný vysoký rast cien potravín, energií a výdavkov na bývanie, pretože podpora rodín je pre zdarný vývoj spoločnosti kľúčová.

Ohlásená pomoc dostatočne nezmierni dopad rastu životných výdavkov v dôsledku vysokej inflácie. Popri rodinách patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva nízkopríjmoví dôchodcovia, ku ktorým má podľa ohlásenej schémy smerovať iba jednorazová pomoc. Vláda nepredkladá riešenie, ako dlhodobejšie zohľadniť dosah vysokej inflácie na túto skupinu obyvateľov,“ hodnotí ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Podľa kresťanských demokratov sú navrhované opatrenia vlády iba čiastkové. Hnutie upozorňuje, že vláda sa osobitne nezaoberá energetickou chudobou, z ktorej sa pomaly stáva a ústredný problém spoločnosti. „Práve definovanie energetickej chudoby a nastavenie nárokovateľnej a dlhodobej pomoci by bol popri proaktívnej rodinnej politike najlepším nástrojom na zastavenie poklesu životnej úrovne na Slovensku,“ zdôrazňuje Hajko.

KDH ďalej reaguje, že vládne opatrenia si nevšímajú firemný sektor, ktorý zápasí s rastúcimi cenami energií a obmedzovaním dodávok vstupných komponentov. Nepredkladá nástroje na zmiernenie dosahov, napríklad prostredníctvom zníženia spotrebnej dane na pohonné hmoty, ako tomu pristupujú v iných štátoch. Pritom zvýšené náklady výrobcov a dodávateľov vstupujú napokon do cien tovarov, ktoré nakupujú bežní obyvatelia, čo všeobecne zvyšuje infláciu.

Namiesto toho vláda zvažuje osobitné zdanenie nešpecifikovanej stovky najbohatších firiem. Podľa rebríčka najväčších daňových poplatníkov patria medzi najbohatšie spoločnosti energetické firmy, rafinérie, banky, poisťovne, telekomunikačné firmy či obchodné reťazce. Tie dodávajú tovary ďalším firmám a konečným spotrebiteľom, a preto sa dá očakávať, že vyššie dane zohľadnia v cenách, čo prispeje k ďalšej inflácii,“ hodnotí Hajko.

KDH už skôr upozornilo, že štátny rozpočet sa tento rok vyvíja aj vďaka vyššiemu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) nad očakávanie dobre a je v ňom priestor na pokrytie výdavkov na avizované opatrenia proti inflácii. V porovnaní s rokom 2021 sa za prvé tri mesiace vybralo na DPH o 321 miliónov eur viac. Tento nárast by bohato postačil na to, aby sa ním zaplatili avizované opatrenia vlády na celý rok 2022, ktoré majú dosiahnuť 260 miliónov eur.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*