Otvorený list ministrom Doležalovi a Sulíkovi: žiadame vysvetlenie a kroky pri dotáciách pre najrýchlejších klikačov

Poukážky na podporu kreatívneho priemyslu za takmer 13 miliónov eur sa v réžii ministerstiev dopravy a hospodárstva na stránke vytvor.me rozdávajú absurdným spôsobom. Podnikatelia, ktorí výzvu neodošlú do pár minút od jej spustenia v limitovanom čase, majú jednoducho smolu. Náš podpredseda Igor Janckulík preto otvoreným listom žiada ministrov Doležala a Sulíka o okamžité vysvetlenie, prešetrenie a nápravu.

ZNENIE LISTU:

Vážení ministri,

pre Kresťanskodemokratické hnutie sú dôležité transparentnosť a spravodlivé podmienky pre všetkých, ktorí sa uchádzajú o podporu v akýchkoľvek grantových programoch z verejných zdrojov.

Žiaľ, v prípade projektu ,,Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu, evidujeme neštandardný spôsob vypĺňania žiadostí o príspevok.

Projekt má sídlo na webovej adrese vytvor.me. Financovaný je v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Kód projektu (ITMS) je 313000J874 a číslo zmluvy 323/2017-2060-2242.

V rámci uvedeného projektu sa prerozdeľujú financie vo výške 12 981 770,50 eur, pričom o tieto verejné prostriedky sa môžu uchádzať iba tí podnikatelia, ktorí doslova vyhrajú boj o sekundy a v čase otvorenia výzvy odošlú komplikovaný formulár približne do dvoch minút. Kvalita projektu je v momente podávania žiadosti druhoradá.

Toto rozhodne nepovažujeme za správny ani za vhodný postup. Vážne otázniky vyvoláva aj fakt, prečo nie sú vopred zverejnené obsiahle dokumenty, ktoré nie je možné prečítať za pár sekúnd, avšak podnikatelia sú nezmyselnou mechanikou nútení súhlasiť s ich znením, ak chcú o dotáciu reálne zabojovať. Zvlášť pre grantový program v objeme miliónov eur musí byť od začiatku kľúčová kvalita, pričom rýchlosť ako kritérium triedenia v tomto prípade nie je náležitá.

Týmto otvoreným listom Vás žiadam o okamžité vysvetlenie neštandardného postupu, dôkladné prešetrenie a bezodkladnú nápravu. Vyzývam Vás, aby ste urýchlene prijali také kroky, ktoré do budúcna zabezpečia transparentné procesy odosielania žiadostí.

                                                                                 

                                                                            

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*