Podpredseda KDH žiada vyvodiť zodpovednosť za zlyhania štatutárov ŽSR a ZSSK

Podpredseda KDH Igor Janckulík žiada od ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala, aby vyvodil zodpovednosť za zlyhania štatutárov Železníc SR (ZŠR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). So znepokojením tak reaguje na nakladanie s verejnými financiami v dvoch spoločnostiach, ktoré sú subjektmi verejnej správy v pôsobnosti rezortu dopravy.

ŽSR dalo priamym zadaním zákazku na poskytnutie podpory a údržby prevádzky systému SAP, čím porušila zákon o verejnom obstarávaní. Výsledkom tohto konania je udelenie pokuty vo výške 380 013,6 eur, približuje Janckulík. Zodpovední za toto zlyhanie sú podľa neho bývalý štatutár ŽSR, ktorý podpísal zmluvný kontrakt a dodnes pôsobí na vysokej riadiacej pozícii v rámci ŽSR, ale tiež súčasný štatutár ŽSR, ktorý sa odvolal proti rozhodnutiu ÚVO a týmto odvolaním spôsobil, že nedošlo k zákonnému zníženiu pokuty o 50%, ale ŽSR musia uhradiť pokutu v plnej výške 380 tisíc Eur.

V prípade štatutárov ŽSR je potrebné zdôrazniť, že títo ako fyzické osoby zodpovedajú v špecifických prípadoch za manažérske zlyhania celým svojím osobným majetkom. Suma za pokutu by sa mohla využiť pre zlepšenie služieb ŽSR, napr. rekonštrukciu budovy malej staničnej budovy, osvetlenia, informačné tabule a iné práce,” zdôraznil podpredseda KDH Janckulík.

Druhou štátnou spoločnosťou, ktorá dlhodobo ignoruje hodnotenie efektívnosti investičných projektov nad 40 mil. eur s DPH, ktoré zo zákona pripravuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), je ZSSK.

Sme prekvapení zo stanoviska ministra dopravy, ktorý sa odmietol riadiť posudkom ÚHP pri hodnotení investičného projektu nákupu vlakových súprav za 140 miliónov eur, kde boli identifikované potenciálne úspory radovo v desiatkach miliónov eur. Chceme zdôrazniť, že aj keď tento nákup by mal byť financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, je neprípustné, aby tieto zdroje boli investované neefektívne,” upozorňuje Janckulík.

Podpredseda KDH pripomína ministrovi dopravy slová, ktoré verejne deklaroval pri nástupe do funkcie. Uviedol, že pri výbere vrcholových manažérov sa bude riadiť zásadou, že „ak to bude môj človek, som pripravený spolu s ním niesť zodpovednosť až do krajnosti, vrátane opustenia tejto stoličky. Nie som politický nominant, ktorý potrebuje šplhať hore“ (Denník N, 07.04.2020: Boris nechcel tajtrlíka, preto si vybral mňa, hovorí nový minister dopravy Doležal).

Žiadam preto ministra dopravy aby po roku pôsobenia a aktívnej PR komunikácii začal aj s aktívnou manažérskou kontrolou železničných spoločností ŽSR a ZSSK. V situácii, keď sú obidve spoločnosti finančne poddimenzované a ZSSK má dokonca so štátom podpísanú Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme na rok 2021 len do konca júna tohto roku, sa na druhej strane stretávame s bezprecedentne neefektívným vynakladaním investičných verejných zdrojov,” dodal Janckulík.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*